تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
راهنمای
 ضمیمه دینی سوم دبیرستان
ویژه اهل سنت
برای دریافت راهنما روی ادامه مطلب کلیک کنید.
        باسمه تعالی
    
راهنمای
 ضمیمه دینی سوم دبیرستان
ویژه اهل سنت


نویسنده: رحمن بخش سپاهی

منبع دانلود:
www.sepahi.iran.sc


سوالات مهم ضمیمه دینی اهل سنت سال سوم دبیرستان

درس ششم
1- چرا یکی از قلمرو های رسالت  پیامبر اکرم (ص) بر قراری حکومت واجرای احکام الهی است؟ زیرا احکام اجتماعی اسلام و پیاده کردن دستورات الهی بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست.
2- آیا بعد از رسول الله (ص) نیازی به حکومت اسلامی است چرا؟  بله زیرا دین اسلام آخرین دین الهی و یک دین جاودانه است و احکام آن اختصاص به زمان پیامبر اکرم (ص) ندارد.
3- چرا عده ای با رحلت پیامبر اکرم(ص)  به دادن زکات مخالفت کردند؟ چون فکر می کردند حکومت فقط برای دوران پیامبر (ص) بوده ودیگر نیازی به اجرای احکام اجتماعی از جمله زکات نیست.
4-  چند مورد از اهداف بلند ومتعالی را که با تشکیل حکومت اسلامی ممکن می گردد نام ببرید. حق وعدالت٬ ترویج خیر ومعروف٬ جلوگیری از منکرات٬ یاری مستضعفان ٬ دفاع از سرزمین های اسلامی ٬ اجرای احکام قضایی٬ اقتصادی٬ و سیاسی اسلام ممکن می گردد.
5- چرا ترس از مجازات هم عامل باز دارنده در مقابل قانون شکنان و متجاوزان نیست؟ چون مردمی که قدرت ونفوذ کامل دارند می توانند قوانین را به نفع خود وضع کنند یا آن را مطابق میل خود دستکاری کنند.
6- چرا فقط قوانینی که از طرف خداوند وضع شده اند می توانند نابسامانی ها را سامان دهد و عدالت اجتماعی را محقق سازد؟ زیرا اولا خداوند در وضع قوانین هیچ منفعتی برای خود طلب نمی کند ثانیا عموم انسان ها در مقابل قانون خود را در برابر خداوند مسئول می دانند وبه پاداش ومجازاتی که بر اثر رعایت یا عدم رعایت قانون دریافت خواهند کرد بیشتر توجه می نمایند.
7- حل چه مسائل جدیدی توسط مسلمانان با تشکیل حکومت اسلامی امکان پذیر می شود؟ بانکداری٬ بیمه های اجتماعی ٬ پیوند اعضا و خرید وفروش عضو ٬ نحوه ی ارتباط با کشور های نظام های سیاسی مختلف ٬ ارتباط  با سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و...
8-  دو اصطلاح خلافت وامامت را نام برده توضیح دهید.  خلافت به معنای جانشینی و امامت به معنای رهبری وپیشوایی است که پس از رسول خدا (ص) عهده دار حکومت اسلامی است خلیفه نام دارد زیرا چنین شخصی جانشین رسول خداست و از آن جا که چنین شخصی رهبری و پیشوایی مردم را به عهده دارد او را نیز امام می نامند.
تفکر در آیات
با تفکر در آیات ابتدای درس توضیح دهید که کدام آیه به جانشینی پس از رسول خدا (ص) اشاره دارد ومردم را به چه چیزی فرمان می دهد؟  نساء 59 اطاعت از خدا و رسول و اولو الامر
9 – شروط لازم برای خلیفه یا امام را نام ببرید.1- مسلمان و مومن باشد2- مرد باشد 3- خلیفه باید عاقل وبالغ باشد4- خلیفه باید به احکام دین آگاه باشد و بتواند قدرت اجتهاد و استنباط احکام دین را از منابع دین استخراج کند 5- عادل باشد 6- کفایت داشته باشد 7- سلامتی داشته باشد.
10-  کدام شرط از شروط خلیفه یا امام لازمه ی تحقق حکومت اسلامی است؟ خلیفه باید به احکام دین آگاه باشد و بتواند قدرت اجتهاد و استنباط احکام دین را از منابع دین استخراج کند زیرا تشکیل حکومت اسلامی به این صورت است که قوانین واحکام اسلامی در آن پیاده شود و حاکم آن  مجری احکام الهی باشد.
11- تکالیف خلیفه یا امام را نام ببرید.( خلیفه در برابر امت چه وظایف ومسئولیت هایی دارد؟) 1- اقامه اسلام 2- اداره امور حکومت در چارچوب اسلام
12-خلیفه برای اینکه بتواند مسئولیت های خود را انجام دهد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟1- مشورت با مردم خصوصا اهل علم و نظر2- در میان مردم باشد وبا آنها زندگی کند3- مراقب کارگزان خود باشد وبر اعمال آنها نظارت کند.
تکمیل کردن
13-  راه انتخاب خلیفه و امام را توضیح دهید. خلیفه از طرف مردم یا خبرگان مردم که نام دیگر آن شورای حل وعقد است انتخاب می گردد.
14-پیامبر گرامی اسلام (ص) در موردانتخاب خلیفه وامام چه فرمودند؟ به خدا سوگند ماکسی را که بر این کار حریص بوده یا درخواست کند متصدی نخواهیم کرد یا فرموده است که خائن ترین شما پیش ما کسی است که آن ( مقام ومنصب) را مطالبه کند.
اندیشه وتحقیق
1- درآیه ی83 سوره ی نساء تفکر کنید و نکاتی را که درباره ی حاکم اسلامی به دست می آورید ، یاداشت کنید. 1- در هنگام ترس و مشکل باید به دستورات پیامبر و اولوالامر مراجعه کرد تا پیرو شیطان نگردد
2- از آیه های 105 سوره ی نساء و 48 سوره ی مائده چگونه می توان بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) استدلال کرد. هدف  و فلسفه نزول قرآن داوری وحکمیت بر اساس دستورات آن باشد.
3- با تامل در شروط لازم برای حاکم اسلامی ، ویزگی های مشترک بین پیامبر ، خلیفه و حاکم اسلامی را استخراج کرده ، پیرامون هر کدام توضیح مختصری بنویسید.1- مرد بودن: کار دین سخت وپر خطر می باشد که خداوند زنان از آن معاف کرده است2- آگاهی به احکام دین وقدرت استنباط واستخراج مسائل دینی3-عادل باشد وبر اساس حق وعدالت حکومت کند4- کفایت وتوانایی این کار را داشته باشد.
15- درستی یا نادرستی عبارات زیر را با (ص/غ) مشخص کنید.
1- احکام اسلامی وپیاده کردن دستورات الهی بدون تشکیل حکومت اسلامی امکان پذیر است. غ
2-مهمترین نیاز بشر برای تشکیل حکومت اسلامی بر قراری عدالت است .ص
3- برقراری عدالت اختصاص به زمان رسول الله (ص) دارد. غ
4-یکی از دلایل تجاوز به حقوق دیگران متخلق نبودن به اخلاق حسنه است . ص
5- تنها با وضع قوانین می توان مانع زورگویی و ستم ستمگران و هرج ومرج اجتماعی شد. غ
6- رهبران حکومت های اسلامی باید با استفاده از قرآن وسنت به حل مسائل جدید بپردازند . ص
7- رهبر اسلامی بدون رای و نظر شورای امت قدرت را در دست می گیرد. غ
8- حاکم اسلامی اگر عدالت وکفایت خود را از دست دهد باز هم حاکم اسلامی است. غ
9- خلیفه از طرف مجلس خبرگان( شورای حل وعقد) انتخاب می شود. ص
10- تشکیل حکومت اسلامی مثل اقامه نماز وزکات لازم است. ص
* جاهای خالی را پر کنید.
خلافت به معنی جانشینی و امامت به معنای رهبری وپیشوایی است.
خلیفه از طرف مردم یا خبرگان مردم که نام دیگر آن شورای حل وعقد است انتخاب می گردد.
کسی که پس از رسول خدا (ص) عهده دار حکومت اسلامی است خلیفه نام دارد
درس هفتم
1- معنی لغوی واصطلاحی شورا ومشورت را بنویسید.شورا بر وزن فعلی اسم مصدر از تشاور و از ریشه ی شور به معنای عسل و یا برداشت عسل از محل آن است . در اصطلاح به معنای مشورت و اظهار نظر و ابراز عقیده و رای در کار است.
2- پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم در چه امری با کسی مشورت نمی کرد؟امر تشریع و احکام اسلامی
هم اندیشی
3- وظایف مجلس خبرگان( شورای حل وعقد)  در حکومت اسلامی چیست؟ شورای است که درباره ی مهمترین مسائل حکومت اسلامی از جمله تعیین خلیفه و امام اظهار نظر می کند و شخصی را که دارای شرایط رهبری است به خلافت انتخاب می کند.
تفکر در آیات
 4- در آیه 159 آل عمران بیندیشید و نکاتی را که درباره ی رابطه ی مردم با رهبر جامعه ی اسلامی است استخراج کنید. درمورد مردم رهبر اسلامی باید با نرم خویی و مهربانی با آن ها رفتار کند  ونسبت به آن ها گذشت داشته باشد و با آن ها مشورت کند و نهایتا به خداوند توکل کند
5- درباره استقلال سیاسی حکومت اسلامی توضیح دهید چگونه باید باشد. بر اساس موازین اسلامی تنظیم گردد و مطابق این موازین به هیچ حکومتی اجازه ی نفوذ و دخالت ندهد .روابط عادلانه و متقابل و در جهت رفع منافع و دفع مفاسد باشد
تفکر در آیات
6- در آیه ی 141 سوره ی نساء بیندیشید و رهنمود آیه را درباره ی دیگر کشورها توضیح دهید.
آیه ولایت و سرپرستی ظاغوت را که در اینجا مصداق آن حکومت کفار و غیر اسلامی است را به شدت رد می کند  و خطر ونفاق منافقین را گوشزد می کند.
7- تفاوت جکومت اسلامی با حکومت به سبک غربی ها را توضیح دهید.حکومت های به سبک عربی که مدعیان دروغین دموکراسی و مردم سالاری هستند حکومت اقلیت ثروتمند و سرمایه داران بر اکثریت مردم است اما حکومت های اسلامی با خواست اکثریت مردم تشکیل می شود مبنای حکومت های غربی تاسیس خواست های دنیوی مردم و بی اعتنایی و گاهی مخالفت با ارزش های الهی است اما بنای حکومت های اسلامی حاکمیت و اراده قانون الهی بر همه ی بخش های جامعه و گسترش عدالت و رشد و تعالی مردم و ارزش های اخلاقی است.
8- نظام مردم سالاری دینی چیست.نظامی که اکثریت مردم بپذیرند که زندگی فردی واجتماعی آن ها مطابق با قانون الهی اداره شود.
 9- رابطه ی متقابل مردم با خلیفه ی مسلمانان را شرح دهید. مردم باید برای دوام نظام و رشد و پیشرفت آن در همه ی ابعاد تلاش کنند و وظیفه ی بزرگ امر به معروف و نهی از منکررا انجام دهند ناصح ومشاور و دلسوز حکومت باشند خلیفه و امام نیز باید نسبت به همه ی مردم مهربان باشد راه استبداد را در پیش نگیرد و با مسلمانان مشورت کند خداوند را حاظر و ناظر خود دانسته و عدل را در جامعه  گسترش دهد وبا عدالت حاکمیت کند.
تفکر در آیات
 10- در آیات ابتدای درس بیندیشید وپیام هایی را که با موضوعات درس ارتباط دارد استخراج کنید.
امت اسلام امتی  میانه  است ، گروهی باید از امت اسلام باید امر به معروف و نهی از منکر بکنند، بعد از آمدن لایل روشن  اختلاف ممنوع و ناپسند است.
اندیشه و تحقیق
11- تاثیرات شورا در حکومت اسلامی و مسائل امت اسلام را با یکدیگرمقایسه نمایید.   شوراها باانعکاس مسائل ومشکلات مردو وارائه مشورت هایی در جهت رفع آن ها حاکمیت را در اجرای اهداف خود یاری می دهند و با ایجاد رابطه ی متقابل میان مردم وحاکمیت پایه های نظام اسلامی را استوار می کنند.

12- تفاوت های حکومت اسلامی با حکومت های رایج  در میان انسان ها را از نظر رابطه ی متقابل حاکم با مردم را یافته ویزگی های مثبت حکومت اسلامی را در این میان بیان کنید.  حکومت های به سبک عربی که مدعیان دروغین دموکراسی و مردم سالاری هستند حکومت اقلیت ثروتمند و سرمایه داران بر اکثریت مردم است اما حکومت های اسلامی با خواست اکثریت مردم تشکیل می شود مبنای حکومت های غربی تاسیس خواست های دنیوی مردم و بی اعتنایی و گاهی مخالفت با ارزش های الهی است اما بنای حکومت های اسلامی حاکمیت و اراده قانون الهی بر همه ی بخش های جامعه و گسترش عدالت و رشد و تعالی مردم و ارزش های اخلاقی است. ویژگی های مثبت حکومت اسلامی برقراری عدالت و مهیا کردن زمینه رشد و تعالی مردم و گسترش اخلاق اسلامی است.
*صحیح و غلط عبارات زیر را با (ص –غ) مشخص کنید.
پیامبر اسلام (ص) در امر تشریع و احکام اسلامی با یارانش مشورت می کرد .غ
پیامبر در مورد کیفیت اجرای احکام با صحابه مشورت می کرد .ص
شورای خبرگان همان «اهل حل وعقد» می باشند .ص
شورای خبرگان در مورد مهمترین مسائل کشور از جمله تعیین خلیفه و امام اظهار نظر می کنند. ص
چنانچه کسی بدون داشتن شرایط و بدون رای و نظر شورای خبرگان حکومت را به دست بگیرد شاه ، سلطان ، دیکتاتور و... نامیده می شود . ص
پایه های حکومت اسلامی بر پذیرس مردم استوار است. ص
اگر خلیفه مورد قبول مردم نباشد حکومت به  دیکتاتوری واستبداد حرکت نخواهد کرد.غ
*جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 شورا در اصطلاح به معنای مشورت و اظهار نظر و ابراز عقیده و رای در کار است.
نام دیگر شورای خبرگان مجلس حل وعقد است .
حکومت های دموکراتیک  حکومت اقلیت ثروتمندان و سرمایه داران بر اکثریت مردم است.

درس هشتم
1- خلفای راشدین را نام ببرید. حضرت ابوبکر صدیق(رض)  حضرت عمر فاروق(رض)  حضرت عثمان ذی النورین(رض) حضرت علی مرتضی(رض)
2- برخی از فضایل حضرت ابوبکر صدیق (رض) را بنویسید. ابوبکر (رض) پیش از اسلام به نیکوکاری مشهور بود و به درماندگان و فقیران کمک می کرد با ظهور اسلام ثروت خود را در راه اعتلای اسلام و آزادی بردگان خرج کرد در میان بزرگسالان مرد اولین کسی بود که به پیامبر اسلام(ص) ایمان آورد تنها همراه پیامبر (ص) در هجرت از مکه به مدینه بود بسیار متواضع بود وزندگی کاملا بی آلایش وبی تکلفی داشت.
3 - برخی از اقدامات حضرت ابوبکر صدیق (رض)  را در دوران خلافتشان نام ببرید. دستور به جمع آوری قرآن توسط کاتبان و حافظان وحی  تجهیز مجدد سپاه اسامه بن زید و اعزام به سرحدات روم مبارزه با پیامبران دروغین و قبایل مشرک ومرتد و فتنه جویان و شکست آن ها  تحکیم پایه های دولت و جمع آوری قبایل پراکنده در زیر پرچم اسلام ومتحد کردن آن ها آزادی قسمت های زیادی از خاک عراق و گرفتن بخشی از شام از رومیان مجبور کردن مانعان زکات به پرداخت زکات و حق فقیران و مستمندان
درس آموزی
4- از شیوه زندگی و ویژگی های حضرت ابوبکر(رض) چه درس هایی می توانیم بگیریم چهار مورد آن را با همفکری با همکلاسی هایتان انتخاب کنید.  صداقت و راستگویی ، سخاوت و نیکوکاری ، سبقت در کارهای نیک ، همراهی وهمکاری در شرایط سخت ، تواضع وفروتنی ، سادگی و بی اعتنایی به دنیا ، سخت گیری در اجرای احکام اسلامی
5- برخی از فضایل حضرت عمر (رض) را بنویسید.  حضرت عمر(رض) فردی شجاع صریح اللهجه عادل متواضع و مورد اعتماد مردم بود از برجستگان کاتبان وحی بود نسبت به زورگویان بسیار سخت گیر و نسبت به عموم مردم فروتن و متواضع بود.
6- برخی از اقدامات حضرت عمر (رض) را در دوران خلافتش بنویسید.  تقسیم قلمرو پهناور اسلام به 23 ایالت 2- تاسیس سازمان پلیس 3- تاسیس گمرک4- تاسیس دبیرخانه و نظام امور مالی5- تعیین تاریخ اسلام بر مبنای هجرت رسول الله(ص) از مکه به مدینه 6- گسترش قلمرو اسلامی به سرزمین های ایران وروم شرقی
درس آموزی:
7- در شیوه زندگی وویژگی های حضرت عمر(رض) تفکر کنید و بگویید چه درس هایی برای زندگی امروز خود می توانیم بگیریم.  شجاعت ، صراحت لهجه ، عدالت و مهربانی، رفتار واخلاق حسنه، تواضع وفروتنی ، سخت گیری نسبت به زورگویان
8- برخی از فضایل حضرت عثمان را بنویسید. حضرت عثمان(رض) انسانی خوش قیافه زیبا همراه با شرم و حیا مخصوص بود او در میان مردم به کرم و بخشندگی و سخاوت مشهور بود انسانی بسیار مهربان و فضیلت های انسانی در او عیان بود
9- برخی از اقدامات حضرت عثمان (رض) را در دوران خلافتش بنویسید.1- نشر وتکثیر قرآن کریم : به دلیل گسترش اسلام در سرزمین های مختلف و نیاز مردم آن مناطق و شهرها به قرآن و فراگیری صحیح آن به دستور ایشان نسخه های زیادی از قرآن که دارای یک رسم الخط بود منتشر کردند.2- گسترش سرزمین های اسلامی: در زملن ایشان مناطق دیگری از جمله جنوب شرقی  ونواحی شمال از خاک ایران وبرخی از نواحی تحت تسط روم توسط مسلمانان فتح شد وقلمرو اسلامی از شمال افریقا تا نزدیکی اقیانوس اطلس امتداد یافت.
10- در شیوه زندگی وویژگی های حضرت عثمان(رض) تفکر کنید و بگویید چه درس هایی برای زندگی امروز خود می توانیم بگیریم.اخلاق ورفتار حسنه، تواضع وفروتنی ، سادگی، شرم وحیا ، بخشندگی وسخاوت
11- برخی از فضایل (خصائص) حضرت علی (رض) را نام ببرید.1- شجاعت بی نظیر که سبب پیروزی اسلام در بسیاری از جنگ ها شد2- در علوم و معارف اسلامی بی نظیر بود3- در فصاحت وبلاغت بی نظیر بود3- از زهد و تقوی بسیار بالایی برخوردار بود5- در اجرای عدالت بسیار سخت گیر بود وهر گز کوتاه نمی آمد.
12- برخی از اقدامات حضرت علی (رض) را بنویسید.1- مبارزه با فتنه ها و آشوب ها داخلی و تحکیم ارکان حکومت اسلامی 2- جلوگیری از نفوذ گروه یا افراد خاص در بیت المال 3- مبارزه با اندیشه ها وگروههای افراطی مانند خوارج4- ایراد خطبه ها و نوشتن نامه هایی حاوی معارف اسلامی 5- شیوه حکومت داری و اخلاق والای انسانی
درس آموزی
13- درشیوه زندگی وویژگی های اخلاقی حضرت علی (رض) تفکر کنید و بگویید چه درس هایی برای زندگی امروز خود می توانیم بگیریم.رفتار واخلاق حسنه ، تواضع وفروتنی ، سادگی، شجاعت ، زهد وتقوای بالا ، سخت گیری در عدالت وکوتاه نیامدن در آن
14- چرا حضرت حسن مجتبی(رض) با حضرت معاویه(رض) صلح کرد؟ چون در دوران خلافت او نزاع وآشوب میان مسلمانان گسترش یافته بود عده ای به پشتیبانی از حضرت معاویه(رض) در شام و مردم کوفه از حضرت حسن(رض) برخاستند و نزدیک بود آتش جنگ میان مسلمانان شعله ور شود ایشان به خاطر جلوگیری از جنگ وخونریزی با حضرت معاویه(رض) صلح کرد.
15- شرط حضرت حسن مجتبی(رض) در صلح با حضرت معاویه(رض) چه بود؟ تا زنده است حکومت کند اما برای خودش جانشین انتخاب نکند
درس آموزی:
16- درسیره ی زندگی و اخلاق حضرت حسن (رض) تفکر کنید و درس هایی را که می توان برای زندگی در دنیای امروز گرفت بیان نمایید.  رفتار واخلاق حسنه ، تقوا وسادگی وفروتنی ، بصیرت و دوراندیشی ، عدم رقبت به مال ومقام دنیا ، مصلحت اندیشی در خلافت

* نکته ها و سوالات پاسخ کوتاه درس*
حضرت ابوبکر صدیق (رض) تنها شخصیتی است که خود و پدر وپسر و نوه اش همگی از اصحاب رسول الله می باشند.
اولین مرد مسلمان حضرت ابوبکر صدیق(رض)  اولین زن مسلمان حضرت خدیجه صدیقه (رض)
اولین نوجوان مسلمان حضرت علی (رض)  اولین برده مسلمان حضرت زید بن حارثه (رض)
 دستور جمع آوری قرآن وقتی صادر شد که هفتاد نفر از حافظان قرآن در جنگ با مسیلمه کذاب به شهادت رسیدند.
پیامبر گرامی اسلامی برای مسلمان شدن حضرت عمر (رض) دعا نموند.
 اولین ترور در اسلام با شهادت حضرت عمر (رض) شروع شد.
 حضرت عثمان کسی است که پیامبر اسلام دو دختر او را به عقد خود در آورد.
 نشر وتکثیر قرآن به دستور حضرت عثمان (رض) صادر شد.
کتاب  نهج البلاغه نشان دهنده فصاحت وبلاغت بالای حضرت علی (رض) می باشد.
مبارزه با اندیشه ها و گروههای افراطی مانند خوارج از اقدامات حضرت علی (رض) بود.
حضرت حسن مجتبی (رض) بسیار شبیه پیامبر اسلام  بود.
*تعداد احادیثی که خلفای راشدین روایت کرده اند*
حضرت ابوبکر صدیق(رض) 142 حدیث حضرت عمر فاروق (رض) 539 حدیث
حضرت عثمان ذی النورین(رض) 146 حدیث حضرت علی مرتضی(رض) 586 حدیث
*مدت زمان خلافت خلفای راشدین*
حضرت ابوبکر صدیق(رض)  دو سال وسه ماه حضرت عمر فاروق (رض) ده سال وشش ماه
حضرت عثمان ذی النورین(رض)دوازده سال  حضرت علی مرتضی(رض) چهار سال ونه ماه
جاهای خالی را پر کنید.
رسول خدا (ص) در حق ابوبکر صدیق (رض) فرمود :« انت عتیق الله من النار»- تو از آتش جهنم مصون هستی.
ابوبکر صدیق از جمله بردگانی که آزاد کرد می توان از بلال حبشی ، عامر بن فهیره و نیره ی ام حبس نام برد.
ابوبکر صدیق (رض) با پیامبران دروغین  و قبایل مرتد  وفتنه جویان مبارزه کرد.
لقب فاروق ( جدا کننده حق از باطل) از امیر المومنین حضرت عمر (رض) می باشد.
شورشیان وارد خانه ی حضرت عثمان (رض) شدند و به او در حال خواندن قرآن بود هجوم آورده و شهید کردند.
 حضرت علی (رض) پهلوان کم نظیر عرب عمربن عبدود را از پای در آورد و فرمانده حنگ خبیر بود.


 


طبقه بندی: دین و زندگی،
[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 03:30 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین