تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
راهنمای ضمیمه دینی سوم دبیرستان
ویژه اهل سنت

درس نهم
1- شخصیت های بزرگ صحابه که به شدت با یزید به مخالفت برخاستند چه کسانی بودند امام حسین(رض) ،عبدالله بن عمر (رض) ، عبدالله بن زبیر، عبدالرحمن بن ابوبکر
 2- گرایشات ودسته جاتی که بعد از خلفای راشدین به وجود آمده اند نام ببرید. الف) فرقه های واحزاب سیاسی که بیشتر برای رسیدن به قدرت و حکومت با یکدیگر یا با حکومت درگیر بودندب) فرقه ها ومذاهب کلامی که در مسائل اعتقادی و فکری با یکدیگر با یکدیگر اختلاف داشتند و برای حل مسائل اعتقادی نظرات خاصی ارائه می کردند ج) مذاهب فقهی که هر کدام برای به دست آوردن احکام شرعی روش های خاصی داشتند و پیروان خود را به آن دعوت می کردند.
بررسی
3- درباره حاکمان بنی امیه و بنی عباس تحقیق کنید و نشان دهید که روش آنان در حکومت داری و زندگی چه شباهت ها یا تفاوت هایی با خلفای راشدین داشته است.
 شباهت حاکمان بنی امیه وبنی عباس با خلفای راشدین این است که به فتوحات جهان اسلام افزوده اند  ودر مقابل دشمنان ایستاده اند تفاوتشان با خلفای راشدین این است که بیشتر این خلفا لیافت و کاردانی وشایستگی خلافت را نداشته اند  و دستورات اسلام را به درستی انجام نداده اند و به مردم ظلم وستم کرده اند
 4- فقهای نخستین چه کسانی هستند   کسانی که احکام دینی را با مراجعه به قرآن کریم و سنت نبوی و سایر منابع به دست می آورند وبرای مردم بیان می کنند در قرن اول هجری زندگی می کردند مثل عبد الله بن مسعود(رض) عروه بن زبیر (رض)   قاسم بن محمد بن ابی بکر
5- فقهای طبقه دوم را نام ببرید( ن وحدیث دو مکتب بزرگ فقهی را نام ببرید)
مکتب رای وقیاس به مرکزیت عراق : در این مکتب علاوه بر قرآن وسنت پیامبر (ص) به رای واجتهاد فقیه اهمیت فراوانی داده می شد نماینده مکتب اهل قیاس و رای امام ابوحنیفه (رض) بود
مکتب اهل حدیث به مرکزیت حجاز : در این مکتب تاکید زیادی بر ظاهر قرآن وحدیث می شود و توجه کم تری به رای واجتهاد می گردید. امام مالک بن انس(رض) از جمله نمایندگان اهل حدیث به شمار می رود.
6- علم کلام چه علمی است؟ علمی است که درباره ی مسائل اعتقادی مثل توحید، معاد و نبوت بحث می کند.

7- قیاس در فقه به چه معناست؟ مقایسه  نمودن مسائلی که از نظر حکم وعلت مجهول باشند با مسئله ای که از نظر حکم و علت معلوم است.
8- معروفترین شاگردان امام ابوحنیفه(رض) را نام ببرید. ابویوسف یعقوب بن ابراهیم محمد بن حسن شیبانی زفربن حزیل تمیمی
9- برخی از تالیفات امام شافعی(رح) را نام ببرید. المبسوط فی الفقه کتاب الامامة کتاب الرسالة احکام قرآن و کتاب الام
10- مذاهب فقهی اهل سنت را نام ببرید. حنفی، شافعی ، حنبلی و مالکی
*صحیح و غلط عبارت های زیر را با (ص- غ) مشخص کنید.
فقهای نخستین ، آن دسته از فقیهانی هستند که در قرن دوم هجری زندگی می کردند. غ
 مکتب رای و قیاس به مرکزیت عراق وبه نمایندگی امام ابوحنیفه(رض) بود.ص
مکتب اهل حدیث به مرکزیت حجاز وامام مالک (رض)  از جمله نمایندگان آن بود. ص
مذهب حنفی با حمایت غزنویان ، سلجویان ، و خوارزمشاهیان و عثمانی ترویج و تقویت شد. ص
منظور علمای روشنفکر از وحدت این است که مذاهب اسلامی با یکدیگر ترکیب شوند. غ
*جاهای خالی را پر کنید .
ابن ندیم حدود 110 کتاب ورساله را به امام شافعی (رح) نسبت می دهد.
یکی از عوامل گسترش مذهب امام شافعی(ره)  شاگردان او بوده است.
نسبت  امام شافعی (رح) به اصول فقه مانند نسبت ارسطو به منطق است.
فقه امام شافعی (رح) قدر مشترک اصحاب حدیث و اصحاب رای است.
استاد مشهور امام ابوحنیفه(رح) حماد بن ابی سلیمان است که 18 سال از او فقه وحدیث آموخت.
درس دهم
1- درباره معنا ومفهوم کلمه امت توضیح دهید(کلمه امت به چه معناست؟)کلمه امت در لغت به معنای اقتدا وپیروی وقصد ورهبری آمده است و در قرآن به معنای جماعت وپیرویک دین وآیین و طریق ومسلک دینی به کار رفته است در کلمه ی امت معنای وحدت مقصد وعقیده و ووحدت پیشوا و جهت نهفته است.
2- اهداف امت اسلامی را نام ببرید.
الف)فلاح ورستگاری: قرآن کریم می فرماید: در راه خدا کوشش کنید باشد که به فلاح ورستگاری برسید.
ب)ترویچ خیر ومعروف و نابودی شر ومنکر:آیات فراوانی از قرآن بیانگر این هدفند از جمله سوره آل عمران می فرماید: شما بهترین امت در میان انسان ها هستید امر به معروف ونهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید.
ج)استقرار دین خدا در جهان: در آیه 33 سوره توبه آمده است: خداست که رسول خود را با دین حق و هدایت فرستاد تا او را بر همه ادیان عالم برتری دهد.
د)استقرار حاکمیت بندگان صالح خدا در زمین: خداوند در آیه 105 سوره انبیاء می فرماید: زمین را سرانجام به بندگان صالح خواهد رسید.
ه) نجات مستضعفان ومحرومان : خداوند می فرماید: وما اراده کرده ایم که بر مستضعفان جهان منت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم.
3- منظور از وحدت امت اسلامی چیست؟منظور علمای روشنفکر از وحدت آن نیست که از میان مذاهب اسلامی یکی انتخاب شود وسایر مذاهب کنار گذاشته شود یا آن که مذاهب مختلف بت یکدیگر ترکیب شوند و مذهب جدیدی ساخته و پرداخته گردد بلکه منظور از اتحاد مسلمان پیرو مذاهب مختلف در عین اختلاف مذهبی آنان در برابر بیگانگان و دشمنان مشترک آن هاست.
تفکر در آیات:
4- در آیات ابتدای درس بیندیشید وپیام های این آیات رادرباره وحدت امت اسلامی استخراج کنید.
امت اسلام یک امت است وخدا هم یکی است پس فقط ترس وتقوا از خداوند باشد 2- مسلمان ها نباید تفرقه داشته باشد بلکه باید به ریسمان الهی چنگ زنگ و به نعمت هایی که خدا داده یاد کند تا میان مسلمانان الف باشد و دشمنی از میانشان برخیزد 3- مسلمانان باید از خدا ورسولش اطاعت کند ودر غیر این صورت سست شده و شان وشوکت آن ها از بین می رود
5- وحدت در سنت حضرت رسول (ص) را توضیح دهید.پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه با بستن پیمان برادری ( مواخات) میان مسلمانان مدینه که از قبیله های مختلف بودند و سال ها با همدیگر درگیری و اختلافات داشتند اتحاد و یگانگی را میان آنان برقرار ساخت ایشان تنها تقوا وارزش های انسانی را معیار برتری و فضیلت می دانستند و با برتری طلبی های قومی و نژادی و قبیله ای مبارزه می کردند.
6-  عوامل وحدت اسلامی را نام ببرید.1- وحدت در عقیده:سه اصل توحید ونبوت ومعاد پایه واساس مسلمان بودن یک فرد می باشند و نزد همه ی مذاهب اسلامی مشترک است.2- وحدت در فروع دین: همه ی مسلمانان عبادت ها واعمال ضروری مثل نماز روزه زکات حج و جهاد را می پذیرند و انجام می دهند.3- وحدت در هدایت ورهبری: همه مسلمانان قرآن وسنت را که آن ها را برای عبادت و انجام دستورات خداوند راهنمایی می کند قبول دارند4- وحدت هدف وآرمان های مشترک: اسلام علاوه بر اصول اعتقادی وعملی دارای هدف های است که به صراحت در قرآن وسنت آمده است داشتن این اهاف مشترک از مسلمانان امت واحده می سازد.5-وحدت در فرهنگ وتمدن: اسلام مبنای تمدن پهناوری است که در همه ی جای دنیا از حجاز تا قلب افریقا و جنوب هندو چین و مشرق دور و جنوب اروپا وبالکان و سیبری گسترش یافته و روز به روز در همه جا در حال پیشروی است.
نمونه یابی:
7- زمینه های جدایی امت اسلامی را نام برده توضیح دهید.1- تفاوت های مذهبی قومی و فرقه ای:این گروه ها هم مسلمان هستند و دشمنان همه آنان را مسلمان دانسته با همه مبارزه می کنند2- جهل: جها و نادانی نسبت به موقعیت خود جهل نیست به اعتقادات یکدیگر موجب پندارهای نادرست ودشمنی و تهمت به یکدیگر می گردد3- لقب ها و صفات ناپسند: نامگذاری و نسبت دادن لقب ها و صفات ناپسند از جمله رفتار غلطی است که در گذشته وجود داشته و موجب بر افروختن آتش دشمنی و کینه و نفرت میان مسلمانان شده است.
8- از دیدگاه پیامبر اسلام مسلمان کیست؟ هرکسی که شهادت دهد که خدا یکی است وبه طرف قبله ما رو کند و نماز ما را به جای آورد و از گوشت ذبح شده ی ما بخورد او مسلمان است برای اوست آنچه برای مسلمانان است و علیه اوست آن چه بر علیه مسلمانان است.

9- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
ناصبی: گروهی که به حضرت علی (رض) توهین کرده اند وبه ایشان لقب های زشتی داده اند.
غلاة:گروهی که حضرت علی (رض) را به اندازه پیامبرگرامی(ص) یا خداوند متعال بالا می برند ودر حق ایشان غلو زیاده روی می کنند.
بررسی
10- درباره شیوه ی عمل کشورهای استکباری مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی مطالع و تحقیق کنید و سپس توضیح دهید که آن ها برای تضعیف امت اسلامی و تفرقه میان آن ها چه برنامه هایی را دنبال می کنند.
اختلاف و دو دستگی میان مسلمین ، دخالت در امور داخلی کشور های اسلامی به بهانه حمایت از آن ها و دموکراسی ، توهین به عقاید اسلامی با ساخت فیلم ها  و کشیدن کاریکاتورها ، حمایت از فرقه های تفرقه انداز
اندیشه وتحقیق
11- با دقت و توجه در مفاهیم « امت اسلامی» و «وحدت» ، تاثیر وحدت در دستیابی به اهداف امت اسلامی را بنویسید.
مسلمانان قدرتمندی وحیات آن ها به دست می آید و می توانند تمدن از دست رفته خود را احیاء کنند و در مقابل  هجوم گسترده و بی امان غرب که خواستار نابودی همه چیز است ایستادگی کنند.
*جاهای خالی را پر کنید.
در کلمه امت معنای وحدت مقصد و عقیده و وحدت پیشوا و جهت نهفته است.
یکی از زمینه های مهم برای رشد تفرقه ی مسلمانان تفاوت های مذهبی وقومی و فرقه ای است.
عقیده نواصب ربطی به اهل سنت ندارد وعقیده غلاة ربطی به شیعیان ندارد.
طبقه بندی: دین و زندگی،
[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 02:33 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین