تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها

110- با توجه به آیه ی شریفه ی: ( وَ ما أرسْلنا مِن رُسولٍ الاّ بِلِسان قُومِهِ لِیُبین لَهُم) علت آدن پیامبران متعدد چیست و منشاء اختلاف و چند دینی کدام است؟

1) استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن- دسته ای از رهبران دینی بودند که در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند.

2) استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن- سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

3) پائین بودن سطح درک انسان های اولیه- سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

4) پائین بودن سطح درک انسان های اولیه- دسته ای از رهبران دینی بودندکه در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند.

111- با توجه به حدیث حضرت علی (ع) که فرمودند: « رسول خدا بابی از علم را به روی من گشود که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد» بیانگر ... می باشد مطابق با این امر، وجود پیامبر (ص) .....

1) مرجعیت علمی- واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی و معنوی به انسان ها است.

2) ولایت معنوی- واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی و معنوی به انسان ها است.

3) ولایت معنوی- اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم عمیق آیات الهی است.

4) مرجعیت علمی- اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم عمیق آیات الهی است.

112- پیام آیه ی شریفه ی: ( الله اعلم حیث یجعل رسالته) پاسخی است به کسانی که:

1)  درخواست انبیاء و دعوت رسولان را به دلیل فردی از جنس خود بودن، نمی پذیرفتند.

2) خود را در جایگاهی غیر از آنچه بودند، معرّفی می کردند و بر رسولان ، فخر فروشی می کردند.

3) می گفتند، هرگز به رسولان ایمان نمی آوریم، مگر اینکه همانند آنچه به آن ها داده شده، به ما هم بدهند.

4) بهانه گیری در عدم متابعت از رسولان را مقیّد به غذا خوردن و در میان مردم بودن رسولان مطرح می کردند.

113- با توجّه به آیه ی شریفه ی: ( و ما محمّد الاّ رسولُ قد خَلَتُ من قَبِله الرّسُلُ اَفَأن ماتَ او قُتِلَ انقَلَبْتُم علی اعقابِکم و من یَنْقّلب عَلی عَقبیه فَلَنُ یَضَرَ الله شیئاً  و سَیَجزی الشاکرین) ویژگی افراد شاکر به ان است که ....

1) خدا را ذات بی نیاز و منزه از «نقص» می دانند.

2) حیات را وسیله ی آرامش در ممات خود قرار می دهند.

3) مصون از تحوّل اعتقاد، در روی دادهای سخت می باشند.

4) محمد(ص) را پیام آور خدا و منصوب از سوی او می دانند.

114- از دقّت در این آیه ی شریفه: ( اِنْ الله لایُغَیْر ما بِقَوْم حَتّی یُغَیُروا ما باّنفسهم) مفهوم می گردد که ... است.

1) تغییر درونی جوامع تابع تغییر سنّت خدا بر آن جوامع

2) سنّت خدا بر استمرار لطف و فیض بر جوامع خواهان فیض

3) تغییر و تحوّل بر کلّ عالم حاکم است و از جمله بر درون انسان ها

4) سنت خدا بر تغییر وضع موجود جوامع تابع تغییر درونی آن جوامع

115- عمر طولانی برای انسان، موصوف به کدام وصف است و « انتظارم برخاسته از چیست؟

1) امری غیر عادی- نومیدی از حاکمیّت باطل

2) موضوعی غیر عقلی- نومیدی از حاکمیّت باطل

3) امری غیر عادی- نگاه مثبت به آینده تاریخ

4) موضوعی غیر عقلی- نگاه مثبت به آینده ی تاریخ

116- دژهای محکم اسلام و حافظان این اندیشه ی مقدّس در برابر کژ اندیشی ها، کیانند و پشتوانه ی فقیهان آگاه و با تقوا در تشکیل حکومت و مرجعیّت علمی، کدام است؟

1)  فقیهان آگاه به احکام و معارف اسلامی- کتاب و سنّت تقوای الهی

2) فقیهان آگاه به احکام و معارف اسلامی- علم و عقل و آگاهی به نیازهای زمان

3) عالمان صالح همگام با پیشرفت لحظه ای زمان- کتاب سنّت و تقوای الهی

4) عالمان صالح همگام با پیش رفت لحظه ای زمان- علم و عقل و آگاهی به نیازهای زمان

117- پیام کدام مورد، پاسخ گوئی به نیاز درونی انسان به آرامش و انس روحی با همسر را شامل است؟

1) ( و جعل بینکم مودهَ و رحمهَ إنّ فی ذلک لإیاتٍ لقوم یتَفکْرون)

2) ( و من آیاته أن خْلق لکم من أنفسِکم ازواجاً لتَسکُنوا الیها)

3) ) ( من عَمِل صالحاً من ذْکر او أنثی و هو مؤمن فلنُحیینّه حیوهً طیّبه)

4) ( و الله جعل لکم من انفسِکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنین و حَفده)

 

 

118- توانائی در وصول به زندگی عادلانه و کرامت بخش و دست یابی به راه رشد و تعالی و رسیدن به رضایت و آرامش درونی و به دست دادن تصویری روشن از آینده و مشخّص کردن والاترین هدف در ... است.

1) شناخت درست انسان

2) فعلیّت یافتن تمام استعدادها

3) کشف راه درست زندگی

4) مراقبت از فطرت پاک توحیدی

119- با توجه به آیه ی شریفه ی: ( شرع لکم من الدّین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیمو الدین و لا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ماتدعوهم الیه...) آن چه بر مشرکان سخت و سنگین و بزرگ جلوه می کند، همان ... می باشد.

1) توجه به دعوت شرک زدائی و گرایش در قبول کلمه ی « توحید»

2) برپاداشتن دین بر محور فطرت و زدودن اختلاف از جامعه ی انسانی

3) توجّه به دعوت پیامبرات اولوالعزم: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد

4) برپا داشتن دین بر محور تعقل و انجام عمل بر محور توصیه ی پیامبران الهی

120- شعر« نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش/ به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد»، بیانگر کدام مورد است؟

1) ( فأن لم تفعلوا و لن تفعلوا فَاتقوا النّار الّتی و قودها النّاس و الحجّاره)

2) (افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لَوِجدوا فیه اختلافاً کثیراً

3) ( و ان کنتم فی ریب ممّا نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداءکم)

4) ( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطُه بیمینک إذاً لارتاب المبطلون)

121- نیاز انسان به وضع قوانین جدید در پاسخ گوئی به حل روابط اجتماعی که هر لحظه بر پیچیدگی آن افزوده می شود، حاکی از آن است که:

1) لطف و فیض الهی در هدایت انسان، مستمر می باشد.

2) نیاز به امام، پس زا پیامبر (ص)، افزونتر می شود.

3) نیاز به اما، پس از پیامبر (ص)، همچنان باقی است.

4) لطف گسترده ی خدا در فیض رسانی، مشروط به قبول مردم است.

122- پیام آیه ی شریفه ی: ( قد خَلْتُ من قبلِکم سنُنُ فسیروا فِی الأرضِ فَانَظروا کَیفْ کان عاقبهُ المکذُبِین) ..... می باشد.

1) هویت بخشیدن به تاریخ و عبرت گرفتن از اجزای آن و اضالت دادن به سنّت های حاکم بر آن

2) اصالت دادن به تاریخ و توجه به تکرار آن در امت ها و قرار دادن انسان در جهت اراده ی خود

3) امر به مطالعه و تحقیق در تاریخ گذشتگان به منظور صیانت خویش از گرفتار آمدن به فرجام ناخوشایند آنان

4) دستور به سیر و مطالعه در آثار باستانی برجا مانده از امت ها و رعایت دقت نظر در فرجام تکذیب کنندگان

123)با توجه به آیه ی شریفه ی: ( قل لا اسلکم علیه اجراً اِلأ ...) پیامبر گرامی اسلام ( ص) از جانب خداوند چه چیزی را به عنوان مزد تلاش های طاقت فرسای خود از مردم طلب می کند؟

1) مودّت همراه با محبت کردن  به اهل بیت

2) ایمان همراه با محبّت کردن به اهل بیت

3) ایمان همراه با اطاعت کردن از اهل بیت

4)مودت همراه با اطاعت کردن از اهل بیت

124- به بیان پیامبر گرامی اسلام (ص)، شباهت ظهور حضرت مهدی (عج) به برپائی قیامت، در ... است.

1) ظهور ناگهانی او

2) حتمی الوقوع بودن ظهور

3) حتمی الوقوع بودن قیامت

4) ظهور از پیش تعیین شده ی او

125- وجود کتاب الهی در میان مردم، به تنهائی برای تشکیل و تعالی نظام کافی نیست بلکه جامعه ی اسلامی نیازمند ... و ... و ... است.

1) ولایت ظاهری- مرجعیت علمی- حکومت اسلامی

2) ولایت ظاهری- ولایت معنوی- رهبر اسلامی

3) ولایت معنوی- مرجعیت علمی- حکومت اسلامی

4) ولایت معنوی- ولایت فقیه- رهبر اسلامی

126- کرامت نفس به معنای ...است و خداوند ... را بهای انسان معرفی می کند.

1) تحقیر نکردن و کوچک نشمردن دیگرن- وجود خودش

2) تحقیر نکردن و کوچک نشمردن دیگران- بهشت رضوان

3) شناخت قدر و منزلت انسان در نزد خدا- بهشت رضوان

4) شناخت قدر و منزلت انسان در نزد خدا- وجود خودش

 

 

127- با توجه به آیه ی شریفه ی ( انّا انزلنا علیک الکتاب للنَاس بالحق فمن اهندی فلنسفه و من ضلّ فانّما یضلّ علیها و ما انت علیهم بوکیل ) وکیل و مدافع نبودن پیامبر (ص)،……….. و ……………… می باشد.

1-معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی – مختار بودن انسان

2- معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی – اتمام حجت بر انسان.

3-نتیجه ی مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضلالت – مختار بودن انسان

4- نتیجه ی مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضلالت – اتمام حجت بر انسان

128- موضع گیری سران مکه و بزرگان قریش در برابر دعوت پیامبر اسلام (ص) که مانع ورود مردم به خانه ی پیامبر و مانع استماع آیات شریفه ی قرآن می شدند، خود نشانه ای بر ….. قرآن کریم است.

1-اعجاز محتوایی و معنایی                                                   2-اعجاز لفظی و ظاهری

3-تأثیرناپذیری و عدم تبعیت                                                             4-انسجام درونی در عین نزول تدریجی

129- پیام آیه ی شریفه ی ( آگاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند) رهایی از هراس و اندوه برای کسانی است که :

1-با تسلیم در برابر مرجعیت علمی، مقدمات جذب ولایت الهی را فراهم نمودند.

2-مشمول ولایت معنوی خداوند و واسطه ی فیض و رحمت او شدند.

3-مشمول ولایت ظاهری خداوند و واسطه ی فیض و رحمت او شدند.

4-ولایت خداوند متعال را بر وجود خود پذیرفته اند و تحت تربیت او به هدایت رسیدند.

 


طبقه بندی: دین و زندگی، تست،
[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 04:17 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین