تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها

سوالات کنکور ی سوم

54- «از این که امامان با مخفی نگه داشتن ارتباط میان خودشان با یارانشان نمی گذاشتند این یاران قابل اعتماد شناسایی شوند» و کاربرد «تقیّه» (به ترتیب)، مبیّن .......... و ......... در راستای تحقّق ولایت ........... بوده است.  (سراسری ریاضی 88)38

1) انتخاب شیوه های درست مبارزه ـ انتخاب شیوه های درست مبارزه ـ ظاهری

2) انتخاب شیوه های درست مبارزه ـ معرفی خود بر امام بر حق ـ ظاهری

3) معرفی خود بر امام بر حق ـ انتخاب شیوه های درست مبارزه ـ معنوی

4) معرفی خود بر امام بر حق ـ معرفی خود بر امام بر حق ـ معنوی

55- در عصر غیبت وظایف مربوط به «مرجعیت علمی» و «حکومت اسلامی» به .......... سپرده می شود پشتوانه اول ......... وپشتوانه دوم .......... است.  (سراسری ریاضی 88)311

1) فقیهان با تقوا و اسلام شناسان آگاه به زمان ـ سیرده و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهارـ قرآن کریم

2) فقیهان با تقوا و اسلام شناسان آگاه به زمان ـ قرآن کریم ـ سیرده و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار

3) روایان حدیث که آنان حجت امام عصر (عج) بر مردمند ـ سیرده و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهارـ قرآن کریم

4) روایان حدیث که آنان حجت امام عصر (عج) بر مردمند ـ قرآن کریم ـ سیرده و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار

56- بهترین ملاک و معیار در تعیین فقیه جامع الشرایط که مسئولیّت خطیر مر جعیّت تقلید را متوجّه او می کند، ............. است و مؤثِّرترین مسأله در انتخاب مرجع تقلید .......... می باشد. (سراسری ریاضی 88)311

1) تشخیص خود مکلّف ـ دانش و تقوای او

2) شهادت دو عادل مورد اعتماد ـ دانش و تقوای او

3) تشخیص خود مکلّف ـ اجتهاد و آگاهی او به مسائل روز

4) شهادت دو عادل مورد اعتماد ـ اجتهاد و آگاهی او به مسائل روز

57- یک تقسیم کار طبیعی در کانون خانواده به این است که ........... باشد. (سراسری ریاضی 88)316

1) مدیریّت عمومی خانواده، مقدّم بر مدیریّت داخل خانواده

2) مدیریّت عمومی خانواده با مرد و مدیریّت داخل خانواده با زن

3) مشارک صمیمانه ی زن و مرد در تحمّل مدیریّت عمومی وداخل خانه

4) زن ومرد با صمیمیّت وفداکاری به یک نسبت در رفع نیاز ها به کوشند

58- نشانه ی ورود به وادی انسانیّت و علامت بیداری و هوشیاری، گرفتار آمدن به .......... است كه ریشه در .......... انسان دارد. (سراسری انسانی 86)31

1) درد و دغدغه ی متعالی ـ سؤال های اساسی                   2) درد و دغدغه ی متعالی ـ پاسخ های اساسی

2) طرح سؤالات اساسی ـ‌ عمیق ترین نیازهای                   3) طرح سؤالات اساسی ـ حس كنجكاوی و دقّت

59- با توجّه به آیه ی شریفه ی «لا نُفرِقُ بینَ احدٍ منهم و نُحْنُ له مُسلمون» تحقّق عدم تفرقه بین پیام آوران الهی، در آن است كه: (سراسری انسانی 86) 33

1) همه ی پیامبران، برخوردار از مقام «عصمت» و الگو و اسوه ی نیكو برای «انسان» بوده اند.

2) همه ی پیامبران، انسان های شایسته ی زمان خود در اخذ پیام خدا بوده اند.

3) محتوای اصل دعوت پیامبران، یكسان بوده است و همه ی آنان آورنده ی یك دین بوده اند.

4) محتوای اصل دعوت پیامبران، در هر زمانی «پاسخ گویی» به نیازهای فطری انسان بوده است.

60- با توجّه به آیه ی شریفه ی «قُلْ اَطیعو الله و الرّسول فَأنِ تَوّلَوا فَأنَّ الله لا یُحبُ الكافِریَن» كدام مفهوم مستفاد می گردد؟ (سراسری انسانی 86)35

1) كفّار با كفر خود زمینه ی بی نصیب ماندن از محبّت خداوند را فراهم می كنند.

2) كفّار با كفر خود مانع ورود شعاع محبّت خدا بر وجود تاریك خویش می شوند.

3) كافر شدن و بی نصیبی از محبّت خداوند، معلول روی بر تافتن از اطاعت خدا و پیامبر است.

4) كافر شدن و بی نصیبی از لطف غیر محدود خداوند موجب روی بر تافتن از اطاعت خدا و پیامبر است.

61- وقتی خداوند حضرت موسی (ع) را مأمور مبارزه با فرعون كرد آن حضرت از خداوند چه درخواستی داشت و كدام حدیث پیامبر گرامی(ص) با این درخواست، ارتباط دارد؟ (سراسری انسانی 86)36

1) برادرش هارون را پشتیبان و شریك در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث غدیر

2) برادرش هارون را پشتیبان و شریك در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث منزلت

3) حضرت شعیب (ع) را یار و یاوراو‍ در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث منزلت

4) حضرت شعیب (ع) را یار و یاوراو‍ در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث غدیر

62- با توجّه به آیه ی شریفه ی «هذا بیانٌ للنّاس و هُدیً و موعظةٌ للمُتّقین و لا تَهِنُوا و لا تّحْزَنُوا و اَنْتُم الأ علونَ اِن كُنتم مؤمنین» مفهم می گردد كه .......... می باشد. (سراسری انسانی 86)37

1) ایمان به خدا، مرهون دل سپردن به دعوت خدا و بیان او

2) پرهیزگاری، گرد ذلت و حُزن را با اسلام «تقوی» از خود دور می كنند.

3) برخورداری از ایمان،‌ شرط برتر بودن و لازمه اش رها شدن از سستی و حُزن

4) دوری از سستی و اندوهگینی نتیجه بهره مندی از هدایت و مؤعظه و گرایش به تقوی

63- كُتب «التهذیب» و «الاستبصار» به ترتیب از مرحوم ............ و مرحوم ............ بود كه به جهت ....... در اختیار جامعه ی اسلامی قرار گرفت. (سراسری انسانی 86)38

1) شیخ طوسی ـ صدوق ـ پاسخ گویی به مسائل جدید و نیازهای نو

2) صدوق ـ صدوق ـ حفظ سخنان و سیره ی پیامبر گرامی (ص)

3) صدوق ـ شیخ طوسی ـ حفظ سخنان و سیره ی پیامبر گرامی (ص)

4) شیخ طوسی ـ شیخ طوسی ـ پاسخ گویی به مسائل جدید و نیازهای نو

64- تشبیه امام منتظر ارواحنا فداه به خورشید تابان پشت ابرها، با وجه شباهت ............... مفهوم می گردد. (سراسری انسانی 86)39

1) قرار گرفتن غیبت در برابر حضور است و نه در مقابل «ظهور»

2) پنهان نبودن خورشید فروزان در بهره رسانی بی دریغ انوار خود

3) عدم حضور خورشید تابناك حقیقت در بین مردم و عدم لیاقت آنان

4) عدم شایستگی و ناتوانی انسان ها در مشاهده ی خورشید تابناك حقیقت

65- پیام آیه ی شریفه ی «و ما كانَ المُؤمنونَ لِیَنفُزوا كافّه فلو لا نَفَرَ من كلّ فرقةِ منهم طائفةٌ لیتفَقَهُوا فی الدّینِ» كدام است؟ (سراسری انسانی 86)311

1) جبران ولایت معنوی امام (ع) با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط

2) جبران مرجعیت علمی امام (ع) با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط

3) استقرار مرجعیت علمی امام (ع) با بذل لطف او به دین مداران فقیه بهره مند ازاستنباط

4) استقرار ولایت معنوی امام (ع) با بذل لطف او به دین مداران فقیه بهره مند ازاستنباط

66- قرآن كریم راه و روش اصلی كسب عزت و كرامت را .......... معرفی كرده و می فرماید: ........... (سراسری انسانی 86)313

1) بازگشت به سوی خدا و قبول فرمان های او ـ هر كس كه عزت می خواهد، عزت یكسره از آن خداست.

2) بازگشت به سوی خدا و قبول فرمان های او ـ آن كس كه خود را گرامی بدارد شهوت در نزد او حقیر می شود.

3) توانایی انسان در كنترل شهوت جنسی ـ هر كس كه عزت می خواهد، عزت یكسره از آن خداست.

4) توانایی انسان در كنترل شهوت جنسی ـ آن كس كه خود را گرامی بدارد شهوت در نزد او حقیر می شود.

67ـ فاصله گرفتن قلب ها از یکدیگر، گریز از تکرار و انجماد، (به ترتیب) مبیّن کدام یک از نیاز های بشر است و جامع نیازهای او چیست؟ (سراسری ریاضی) 31

1)                 نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو ـ نیاز به کشف راه درست زندگی ـ نیاز به تعالی، رشد و بالندگی

2)                 نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت ـ نیاز به تعالی، رشد و بالندگی ـ نیاز به کشف راه درست زندگی

3)                 نیاز به احساس امنیّت و آرامش در زندگی ـ نیاز به تعالی، رشد و بالندگی ـ نیاز به کشف راه درست زندگی

4)                 نیاز به احساس امنیّت و آرامش در زندگی ـ نیاز به کشف راه درست زندگی ـ نیاز به تعالی، رشد و بالندگی

68 ـ از آیه ی شریفه ی «انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی .....»، موضوع ..... و هدایت ....... مستفاد می گردد. (سراسری ریاضی)32

1) هدایت انسان با ابزار تعقّل و تفکّر و ارسال کتاب ـ تشریعی

2) هدایت انسان با ابزار تعقّل و تفکّر و ارسال کتاب ـ عمومی

3) اعطای ابزار تفکّر و انتظار تشکر حقیقی در برابر نعمت ـ تشریعی

4) اعطای ابزار تفکّر و انتظار تشکر حقیقی در برابر نعمت ـ عمومی

69ـ «مقام الگویی پیامبران» و «جلب اعتماد دیگران به خود» و «فراهم کردن زمینه های اعتماد مردم»(به ترتیب) مربوط به برخورداری عصمت در مقام ..... و ...... و ...... می باشد. (سراسری ریاضی)33

1)                 دریافت و ابلاغ وحی ـ عمل به فرمان الهی ـ تعلیم و تبیین دین

2)                 عمل به فرمان الهی ـ دریافت و ابلاغ وحی ـ تعلیم و تبیین دین

3)                 دریافت و ابلاغ وحی ـ تعلیم و تبیین دین ـ عمل به فرمان الهی

4)                 عمل به فرمان الهی ـ تعلیم و تبیین دین ـ دریافت و ابلاغ وحی

 70ـ کدام آیه «امّی بودن پیامبر» را نشانی براعجاز جاودانه او معرفی می کند؟ (سراسری ریاضی)34

1)                 «و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لانخطه بیمینک اذاً لا رثاب المبطلون»

2)                 «افلا تدبرون القرآن و لو کان من عتد غیرافله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً»

3)                 «فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی و قودها الناس و الحجارة اعدت للکافرین »

4)                 «و ان کنت فی ریب مما نزلنا علی عبدتا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءکم ان کنتم صادقین»

71ـ کسانی که می پندارند به دین خدا ایمان دارنداما به طاغوت مراجعه می کنند و حل مشکلات اجتماعی را از او می خواهند: (سراسری ریاضی)35

1)                 زمینه های تفرقه دشمنی را در جامعه ترویج می کنند.

2)                 اولیای شأن آنان را از روشنایی به سوی تاریکی ها می برند.

3)                 شیطان آنان را فریب داده است و در گمراهی آشکار به سر می برند.

4)                 فریب هوای نفس را خورده اند و اصلا ایمان به دین خدا ندارند.

72ـ مهمترین اِشکالی که از ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) ایجاد شد کدام بود؟ (سراسری ریاضی)37

1)                 سبب می شد که منبع و مدرکی که از طریق آن بتوان احادیث درست را از نادرست تشخیص داد در دست نباشد.

2)                 مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و ناچار سلیقه ی شخصی را در احکام دینی دخالت می دادند.

3)                 شرایط مناسب برای حاملان حدیث فراهم می آمد که بر اساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف حدیث بپردازند.

4)                 احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم شد.

73ـ کدام مطلب از دقت در آیه ی شریفه ی : «ان الله لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم» مفهوم نمی گردد؟ (سراسری ریاضی)39

1)                 نعمت دهی خداوند، مقدم بر رفتار انسان هاست.

2)                 تا زمانی که شکر نعمت گذارده شود، نعمت تغییر نمی کند.

3)                 آن گاه که کفران نعمت تحقق پیدا کند، نعمت تغییر میکند.

4)                 تغییر نعمت های الهی، تابع تغییر نفسانیّات انسان هاست.

74ـ این کلام امام صادق (ع) که فرموده است: «بهای نفس گرانقدر و با ارزش خود را فقط خدای خود می دانم، زیرا در میان مخلوقات، موجودی نیست که بهای نفس من را داشته باشد»، با کدام عبارت هم مغهوم است؟ (سراسری ریاضی)313

1) «و اصطنعتک لنفسی»                                     2) «و خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً»

3) «انی جاعل فی الارض خلیفة»                        4) «هو الذی سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر

75-((عقل که وسیله فهم پیام الهی است))و((ارسال رسل))که حجت آشکار است.(به ترتیب) بیانگر کدام نوع هدایت است؟32

1)عمومی-عمومی        2)تشریعی-تشریعی      3)تشریعی-عمومی   4)عمومی-تشریعی

76-((نیاز انسان به عدالت))((نیاز انسان به دفاع از خویشتن ))و((نیاز انسان به کنترل غرایز به وسیله ی اخلاق))به ترتیب موصوف به کدام وصفند؟33

1)متغیر با قانون متغیر-متغیر با قانون ثابت-متغیر با قانون ثابت

2)ثابت با قانون ثابت-ثابت با قانون متغیر-ثابت با قانون ثابت

3)ثابت با قانون متغیر-متغیر با قانون ثابت-ثابت با قانون ثابت

4)متغیر با قانون ثابت-ثابت با قانون ثابت-متغیر با قانون ثابت

77-آیات شریفه ی{و لن یجعل الله للکافرین علی الموءمنین سبیلا}و{اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرهٌ من امرهم},به ترتیب به کدام قلمرو رسالت دلالت میکند؟35

1)استقلال جامعه اسلامی-ولایت معنوی         2)جامعیت دین اسلام-ولایت ظاهری

3)استقلال جامعه اسلامی-ولایت ظاهری         4) جامعیت دین اسلام-ولایت معنوی        

78-حدیث.............را صد و ده نفر از اصحاب پیامبر بی هیچ واسطه ای از پیامبر نقل کرده اند و آیه ..............قبل از آن بر پیامبر(ص) نازل شده بود.36

1)غدیر-{یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و...}

2)ثقلین-{یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و...}

3)غدیر-{یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته...}

4)ثقلین-{یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته...}

79-عبارت)):هر یک از امامان,علاوه بر اینکه علوم را به امام بعد از خود می سپردند,سعی میکردند در جامعه گسترش دهند))و((فراهم آمدن کتاب های بزرگ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در کنار سیره ی پیامبر(ص) وقرآن کریم)) به ترتیب بیانگر کدام رسالت امامان است؟38

1)معرفی خود به عنوان امام بر حق-پاسخ به مسائل جدید و نیاز های نو

2) معرفی خود به عنوان امام بر حق-راهنمایی و یاری مردم با ولایت معنوی

3)اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر(ص)- پاسخ به مسائل جدید و نیاز های نو

4) اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر(ص)- راهنمایی و یاری مردم با ولایت معنوی

گردآورنده:حسن زرین كلاه
طبقه بندی: دین و زندگی، تست،
[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 03:48 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین