تبلیغات
گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران

گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها

130- عبارت : ( ایّها النّاسُ من اَولی النّاسِ بالمُؤمنین مِن اَنْفُسِهم ) به دنبال نزول آیه ی شریفه ی .................. که بازتاب آن ، ................ بیان شد.

1-( یا ایّها الذین امنو اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الأمر منکم ) – تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

2-(یا ایها الرّسول بلَغ ما اُنزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بَلَغْت رسالته )– تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

3-( یا ایها الذین آمنو اطیعو الله و اطیعو الرَسول و اولی الأمر منکم )- قبول ولایت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

4-(یا ایها الرّسولَ بلَغ ما اُنزل الیک من ربَک و ان لم تفعل فما بَلَغْت رسالته )- قبول ولایت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

131- نیاز جامعه ی اسلامی پس از رحلت پیامبرگرامی اسلام (ص) به ( مرجع علمی و سیاسی معتبر و قابل اطمینان ) برخاسته از کدام ضرورت بود؟

1-ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد

2-ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبراکرم (ص)

3-پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام

4-پدیدار شدن تحریف در اندیشه های اسلامی و جعل احادیث

132- عصر غیبت عصر ........ است و ......... از برترین عصر غیبت است زیرا در این دوره ........ حاصل می شود.

1-پیروی و تبعیت – انتظار فرج – فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ

2- پیروی و تبعیت – تقویت ایمان – فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ

3-شک و تردیدها – انتظار فرج – گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت

4- شک و تردیدها – تقویت ایمان – گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت

133- محور اعتقاد مکلفان به مرجع تقلید خود در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام برخورداری مراجع از ....و ملاک و معیار تعیین فقیه برای مرجعیت .......... می باشد ؟

1-دانش و تقوی – تشخیص بر مبنای قوانین دین                                     2-عدالت و فقاهت – شهرت منتهی به اطمینان

3-تقوی و شجاعت – تشخیص بر مبنای قوانین دین                                 4-عدالت و شجاعت – شهرت منتهی به اطمینان

134- دو دسته بودن مردم، به بیان امام علی علیه السلام ، که دسته ای برادر دینی حاکم و دسته ی دیگر در آفرینش . همانند او باشند، ایجاب می کند که وی :

1-رضایت و خشنودی خواص را بر عوام ترجیح ندهد تا خشم خوارص را بی اثر کند.

2-محبوب ترین چیزها در نظر خشنودی خدا باشد تا به خشنودی خلق بینجامد.

3-تکبر و خودبزرگ بینی نداشته باشد و همیشه ،قدرت خدا را که برترین قدرت است، منظور دارد.

4-نسبت به همه دوست و مهربان باشد و دل خویش را در هاله ای از مهربانی نسبت به آنان قرار دهد.

135- از توجه در این سخن امام علی علیه السلام که می فرماید : ( عَظُمَ الخالقُ فی اَنفُسهم فَصغُر ما ذونّه فی اعینهِم ) مفهوم می گردد که ............... است؟

1-فهم عظمت خالق، ارزش دهنده به خود عالی انسان

2-عدم احساس حقارت ، معلول معرفت به سرچشمه ی کرامت ها

3-معرف به سرچشمه ی کرامت ها، معلول عدم احساس حقارت ها

4-خود عالی به فهم عظمت خالق می انجامد و خوددانی موجب حقارت ها

 

 

136- پیام کدام آیه (( ناآگاهی انسان )) به هنگام گام نهادن به صحنه ی پرهیاهوی زندگی است؟

1-((ولاتَقفَ ما لیس لک به علم ))

2-(( لئلا یکون للنّاس علی الله حجَهُ بعد الرُسل ))

3-(( و الله اخرجکم من بطون اُمهاتکم لاتعلمون شیئاً ))

4-((  اِنَ السّمع و البصرْ و الفواد کلُ اولئک کان عنه مسؤولاً))

137- (( پاسخ گویی به نیازهای جدید که سابقه ی قبلی در جامعه ی اسلامی نداشته است)) و قاعده ی (( لا ضرر و لاضرار فی الاسلام )) به ترتیب بیانگر کدام یک از راه های پاسخگویی به نیازهای زمانه است ؟

1-وجود قوانین تنظیم کننده – اختیارات حاکم و نظام اسلامی

2-اختیارات حاکم و نظام اسلامی – وجود قوانین تنظیم کننده 

3-تقدم روح  و معنا بر ظاهر – توجه به نیازهای ثابت و پایدار انسانی

4-توجه به نیازهای ثابت و پایدار  انسانی – تقدم روح و معنا بر ظاهر

138- قران کریم ، اخراج از ظلمت به سوی نور را نصیب افرادی قرار می دهد که ............. و ................ باشند.

1-فرمان الهی را بپذیرند – به خداوند ایمان آورده

2-فرمان الهی را بپذیرند – نفقه در دین داشته

3-خداوند سرپرست آنان باشد – به خداوند ایمان آورده

4- خداوند سرپرست آنان باشد- نفقه در دین داشته

139- با تدبر در آیه ی شریفه ی (( انّما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهُرکم تطهیراً )) این واقعه در بردارنده پیام های مهمی می باشد، به استثناء پیام ...

1-این واقعه ، عصمت حضرت علی ، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را اعلام می کند.

2-حدیث جابر در تبیین اهل بیت بیان شده است که نام و مشخصات امامان دوازده گانه را معرفی کرده است.

3-سخن و عمل اهل بیت معیار و ملاک است و اگر درباره ی احکام یا معارف ، نظری ارائه کردند آن نظر برای ما حجیت دارد.

4-اهل بیت به معنای خاص، یعنی اهل بیت مطهر و معصوم فقط همین پنج نفر از خانواده پیامبرند شامل افراد دیگر خانواده نمی شود.

140 - با توجه به آیه ی شریفه ی (( و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین )) کدام مطلب برای همیشه از شکاکان نبوت پیامبر اسلام (ص) سلب شده است؟

1-تقوی و پرهیز از نافرمانی خداوند                              2-قدرت و توان جمع آوری گواهان

3-راست گو بودن در ادعاهایشان                                 4-قدرت و توان آوردن سوره ای مثل قرآن

141- از آیه ی شریفه ی (( ان الله لایغیر ما یقوم حتی یغیروا ما بانفسهم )) کدام پیام مفهوم نمی گردد ؟

1-قضای حتمی خداوند است که اگر به بنده ی خود نعمتی دهد، آن نعمت را از او نمی گیرد مگر آن که گناهی انجام دهد.

2-تغییر و تحول در امور مربوط به جامعه ، قوانین و سنت خاص خود را دارد که روح جمعی جامعه در آن نقشی ندارد.

3-اگر اکثریت یک ملت خواستار عدالت نباشد و با ظلم مبارزه نکند همه ی آنها گرفتار حاکمان ظالم و ستمگر خواهند شد.

4-زمین از حجت خدا خالی نمی ماند، به علت ستمگری انسان ها و زیاده رویشان در گناه ، آنان را از وجود حجت در میان آنها بی بهره می سازد.

142- غلبه ی منطق و اندیشه ی اسلامی بر دیگر اندیشه ها ، پیام  حاصل شده از کدام مورد است ؟

1-(( لیُطِهرهُ علی الدّین کلّه ))                                              2-(( و تُرید ان نَمنَ علی الّذین استضعفوا ))

3-(( اَن الأرضَ یُرنُها عبادی الصّالحون ))                                  4-هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دَین الحَق ))

143- برخورداری رهبری جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و روایات و سرسپردگی مردم در برابر دستورهای او به ترتیب ، مسأله ی ......... و ........... را تحقق می بخشد و مقام ولایت ....... امام در زمان غیبت ، استمرار دارد.

1-مقبولیت – مشروعیت – معنوی                                          2-مقبولیت – مشروعیت – ظاهری

3-مشروعیت – مقبولیت – ظاهری                                          4- مشروعیت – مقبولیت – معنوی

144- از دقت در آیه ی شریفه ی : (( قُل اِنَ الخاسرین الّذین خسروا انفسهم و اهلیهم یومَ القیامه )) مفهوم می گردد که : خودباختگی ...

1-فراگیر خود عالی فرد می گردد.                                           2-فراگیر خوددانی و خودعالی می گردد.

3-فقط محدود به خود عالی فرد ، می شود.                                4- فقط محدود به خود عالی فرد ، نمی شود.

 

145- ویژگی های موجود در انسان که متناسب با هدف خلقت او است که ........ می باشد و در صدر ان ویژگی ها، برخورداری اس ........ است ، لزوم توجه به (( وحی)) را ......... رقم می زند.

1-تقرب به خداوند – تعقل و تفکر – عقل                      2-تقرب به خداوند – آزادی و اختیار – اختیار

3-مقام خلافت الهی در زمین – تعقل و تفکر – عقل         4-مقام خلافت الهی در زمین – آزادی و اختیار – اختیار

146-آیه ی شریفه ی : (( الله اعلم حیث یجعل رسالته )) ..........

1-آگاهی دادن به مخالفان است که تحمل بار سنگین رسالت، لیاقت و شایستگی می طلبد.

2-پاسخی است به کسانی که می گفتند ما هرگز به رسولان ایمان نمی آوریم ، مگر این که همانند آنچه به آنها داده شده است به ما هم بدهند.

3-هشدار به (( انسان )) تشنه ی سرچشمه ی هدایت است که پیامبران با بهره مندی از الطاف الهی، سرافراز به گزینش او هستند.

4-اعلام مقام الگویی پیامبران است که ویژگی های خاص تجلی یافته با خلوص عبادت، به گزینش آنان انجامیده است.

147- (( امی بودن پیامبر )) که یک عامل تأثیرگذار مثبت در حقانیت دعوت و بی اثر کننده ی تردید شکاکان نبوت آن بزرگوار بود، از دقت در کدام آیه استنباط می شود ؟

1-(( افلا یتدبرون القرآن و لوکان من عند غیرالله لوجدوا اختلافاً کثیراً))

2-(( فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی و قودها الناس و الحجاره))

3-(( و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداءکم ))

4-(( و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لاتخطه بیمینک اذاً لارتاب المبطلون)).

148- برخورداری امام، از تمام ویژگی های خاص پیامبر، نشانه ی بر دوش داشتن ........ و تنها فرد شایسته برای معرفی امام است .... که این کار را از طریق ............ انجام می دهد.

1-مرجعیت علمی و ولایت ظاهری – پیامبر – قرآن

2-مرجعیت علمی و ولایت ظاهری – خدا – قرآن و پیامبر

3-همه ی مسئولیت های پیامبر، جز دریافت و ابلاغ وحی – پیامبر – قرآن 

4- همه ی مسئولیت های پیامبر، جز دریافت و ابلاغ وحی- خدا – قرآن و پیامبر

149- کدام مسائل زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم (ص) آماده کرد؟

1-میدان دادن به گروهی از علمای اهل کتاب و نیاز حاکمان جوربه توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسلام آنها

2-میدان دادن به گروهی از علمای اهل کتاب و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی عالمان وابسته به قدرت

3-منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر و نیاز حاکمان جوربه توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسلام آنها

4-منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر (ص) و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی عالمان وابسته به قدرت

150 - به اعتقاد خداپرستان ، درگیری مستمر حق و باطل که از سپیده دم طلوع زندگی انسان و رقم خوردن تاریخ حیات او وجود داشته، سرانجامش بدان جهت به پیروزی ((حق)) می انجامد که .......... است و ............ است.

1-باطل ، رفتنی و شکست خوردنی – اراده ی جهان با حکمت

2-یکی از نام های خداوند، حق – اراده ی جهان با حکمت

3-یکی از نام خداوند، حق – حق بر باطل پیروز

4-باطل، رفتنی و شکست خوردنی – حق بر باطل پیروز

151- حضرت علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر که به فرمانروایی ............ برگزیده بود فرمودند : دل خویش را در هاله ای از مهربانی نسبت به شهروندانت قرار بده و با همه دوست و مهربان باش ، چرا که ..........

1-مصر – نظام اسلامی بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و دوام نمی یابد.

2-بصره - نظام اسلامی بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و دوام نمی یابد.

3-بصره – مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند.

4- مصر – مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند.

152- گرانقدرترین چیز برای انسان آن است که ............... او باشد و به مژده ی ........... مورد بشارت قرار گیرد که تسلیم شدن در برابر شهوات و محرک های بیرونی، همیشه بازتاب................ است.

1-خدا بهای – (( سخرلکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً )) – خود کوچک بینی

2-عالم طفیل وجود – ((سخرلکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً )) – دیگر برترینی

3-عالم طفیل وجود – (( و اصطنعتک لنفسی )) – دیگر برتربینی

4-خدا بهای - (( و اصطنعتک لنفسی ))- خود کوچک بینی

153- مهم ترین وظیفه ی پدر و مادر ........... است و مهم ترین وظیفه فرزندان ........... بی قید و شرط می باشد.

1-ایجاد زمینه ی مناسب برای رشد و تعالی خانواده – احسان کردن 

2- ایجاد زمینه ی مناسب برای رشد و تعالی خانواده – اطاعت کردن 

3-امکان دانش اندوزی ، به خصوص برای فرزندان – احسان کردن 

4- امکان دانش اندوزی ، به خصوص برای فرزندان – اطاعت کردن 

154- آیه ی سوره ی مبارکه ی اسراء (( ان هدا القرآن یهدی للتی هم اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعلمون الصالحات ان لهم اجرا کبیراً )) در برگیرنده کدام نیاز از نیازهای بنیادین است ؟

1-نیاز به رشد و بالندگی                                          2-نیاز به برنامه ی زندگی

3-نیاز به آگاهی از آینده                                          4-نیاز به امنیت خاطر و شادکامی

155- این بیان پیامبر گرامی اسلام صلی الله و آله به امام علی علیه السلام که فرمود : (( تو برای من به منزله ی هارون برای موسی هستی، با این تفاوت که پس از من ، پیامبری نخواهد آمد)) با آیه ی شریفه ی ........... ارتباط دارد که اولین عامل آن .............. می باشد.

1-(( ما کان محمد ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیماً) – حفظ قرآن کریم از تحریف در طول زمان

2-(( ان الدین عندالله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءَ هم العلم بغیاً بینهم )) - حفظ قرآن کریم از تحریف در طول زمان

3-(( ما کان محمد ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیماً)) – آمادگی جامعه ی بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی

4-(( ان الدین عندالله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءَ هم العلم بغیاً بینهم )) آمادگی جامعه ی بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی

156- با توجه به آیه ی شریفه ی : (( کذلک ارسلناک فی امه قدخلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک و هم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب )) حالت وضعیت مردمان هم زمان با رسالت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله .چگونه بوده است .

1-کفر پیشگی و مخالفت با دعوت توحیدی پیامبر (ص)

2-استمرار کفر و مخالفت ، هم چون امت های قبل از خود

3-هم گامی با امت های پیشین در نفی ربوبیت خداوند

4-روی بر تافتن از نصایح پیامبر در توکل بر خداوند و توبه از گناهان 

157- پیامبر گرامی اسلام (ص) کدام حدیث را به طور مکرر ، و مخصوصاً در روزهای آخر عمر خود فرمودند و چه مطلبی را می خواستند به امت خویش تفهیم کنند ؟

1-ثقلین – با توجه به این که اهل بیت معصوم اند ، سخن و عمل آنان معیار و ملاک است.

2-منزلت - – با توجه به این که اهل بیت معصوم اند ، سخن و عمل آنان معیار و ملاک است.

 3-منزلت – تا وقتی که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند هرگز گمراه نمی شوند.

4- ثقلین – تا وقتی که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند هرگز گمراه نمی شوند.

158- (( نزدیک شدن دنیا دوستان به حاکمان و دریافت جوائز از آنان )) ، (( بی بهره ماندن محققان از یک منبع مهم هدایت )) ، (( قرب و منزلت یافتن طالبان قدرت))، به ترتیب از پی آمدهای کدام یک از مسائل و مشکلات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی حاکمیت دوران بنی امیه و بنی عباس بود ؟

1-تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی – تحریف در اندیشه های اسلامی – ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر

2- تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی – ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر- تحریف در اندیشه های اسلامی

3- تحریف در اندیشه های اسلامی- ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر - تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی 

4- تحریف در اندیشه های اسلامی- تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی  - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر

159- پیش بینی آینده برای جهان ، مرتبط با .......... است و شکل و شمایل روحیه ، رفتار و برنامه ریزی هر کس ............ از بینش او است.

1-آشنایی با قوانین حاکم بر جهان – تابعی                                2-شناخت آفریننده ی جهان – تابعی

3- آشنایی با قوانین حاکم بر جهان – متبوعی                            4- آشنایی با قوانین حاکم بر جهان- متبوعی

160- حضرت علی علیه السلام در مورد حاکم اسلامی در عهدنامه مالک اشتر فرمودند : اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا خودبزرگ بینی شدی به ................ بنگر . این کار تو را از ......................

1-حکومت خداوند که برتر از توست – تندروی فرو می نشاند و عقلت را به جایگاه اصلی باز می گرداند.

2-خلقت خویش و پایان زندگیت - تندروی فرو می نشاند و عقلت را به جایگاه اصلی باز می گرداند.

 3- حکومت خداوند که برتر از توست- سرکشی نجات می دهد و از خشم عمومی در امان خواهی ماند.

4- خلقت خویش و پایان زندگیت- سرکشی نجات می دهد و از خشم عمومی در امان خواهی ماند.

161- از دقت در آیه ی شریفه ی .............. مفهوم می گردد که راه وصول به عزت و کرامت ............. است.

1-(( و لله العزه و لرسوله و للمؤمنین )) – ایمان                          2-(( و لله العزه و لرسوله و للمؤمنین )) – اطاعت

3-من کان یرید العزه فلله العزه جمیعاً )) – اطاعت                      4- من کان یرید العزه فلله العزه جمیعاً )) – ایمان

162- در عقد ازدواج اعلام رضایت دختر و پسر و اجباری نبودن ازدواج برای هیچ کدام و ............. و ................. از شروط اصلی این پیمان است .

1-فریب کاری نکردن در امور اقتصادی – تعیین صداق                              2-فریب کاری نکردن در امور اقتصادی – پرداخت نفقه

3-اذن پدر برای ازدواج دختر – تعیین صداق                                                      4- اذن پدر برای ازدواج دختر- پرداخت نفقه

 

 

163- پیام آیه ی شریفه ی : (( کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه ... )) این است که :

1-استکبار مشرکان با دعوت توحیدی انبیاء افزون می گردد.

2-کبریائی مشرکان، مانع قبول دعوت پیامبر گرامی اسلام بود.

3-دعوت پیامبران الهی به ایمان به خدای یگانه ، بر مشرکین ، سخت و ناگوار می آید.

4-دعوت پیامبر گرامی اسلام، به برقراری قسط و عدل ، بر مشرکین ، سخت و ناگوار می آید.

164- موضوعات متنوعی مانند توحید، معاد، انسان، نظام خلقت و مسائلی دیگر در قرآن، حاکی از ........... و قرآن است و خداوند در خصوص این ویژگی می فرماید :

1-انسجام درونی ، در عین نزول تدریجی – (( افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کتیراً ).

2- انسجام درونی ، در عین نزول تدریجی- (( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون )).

3-تأثیرناپذیری و تبعیت نکردن از عقاید زمانه – (( افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کتیراً)).

4- تأثیرناپذیری و تبعیت نکردن از عقاید زمانه- (( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون )).

165- برترین و بالاترین قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) ولایت............. است که فهم آن ، مرهون گشایش ................. می باشد . به واسطه این ولایت پیامبر اکرم (ص) واسطه ای ................... می گردد.

1-معنوی – قفل جهل از درون – فیض و رحمت الهی و تجلی بخش اسماء و صفات خداوند

2-معنوی – شهود عالم غیب -– فیض و رحمت الهی و تجلی بخش اسماء و صفات خداوند

3-تکوینی – شهود عالم غیب – همه ی خیرات برکات مادی و معنوی به انسان و سایر مخلوقات 

4- تکوینی – قفل جهل از درون – همه ی خیرات برکات مادی و معنوی به انسان و سایر مخلوقات 

166- با بررسی آیات و احادیث در تعیین امام، کدام مطلب نادرست است ؟

1-حضرت فاطمه (س) جزو اهل بیت است، اگرچه عهده دار امامت نبوده ، اما دارای علم و عصمت کامل است.

2-پیامبر (ص) از طرف خدا معین می شود و تنها کسی که می تواند فرد شایسته ی مقام امامت را برگزیند پیامبر اسلام (ص) است.

3-لازمه ی مقام امامت، علم و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است، همان گونه که پیامبر (ص) این دو ویژگی را دارا بود.

4-پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و یازده فرزند ایشان را به جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده دار مسئولیت امامت اند.

167- تعلیم و تفسیر قرآن کریم ، عدم تأیید حاکمان غاصب، راهنمایی و یاری پاکان و شایستگان و انتخاب شیوه های درست مبارزه به ترتیب، مربوط به کدام یک از مسئولیت های مقام امامت می باشد؟

1-ولایت معنوی – ولایت ظاهری – مرجعیت علمی – ولایت معنوی

2- ولایت ظاهری- مرجعیت علمی- ولایت معنوی- ولایت ظاهری

3- مرجعیت علمی- ولایت معنوی- ولایت ظاهری- ولایت معنوی

4- مرجعیت علمی- ولایت ظاهری- ولایت معنوی- ولایت ظاهری

168- پیام آیه ی شریفه ی(( هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون )) ........ است.

1-تحقق وعده ی خداوند در ارسال رسولان با پیام هدایت

2-دعوت تمام پیامبران، با مبارزه ی همه جانبه با جبهه باطل

3-تحقق وعده ی خداوند در غلبه ی دین حق بر تمام اندیشه ها

4- دعوت تمام پیامبران، حرکت انسان به سوی هدایت و دین حق

169- پیام آیه ی شریفه ی : (( و ما کان المؤمنون لینفروا ککافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا ارجعوا الیهم لعلهم یحذرون )) کدام است ؟

1-اثبات نفقه و انذار برای پاسداری از مرز دین

2-اثبات تکیه داشتن دین بر فقاهت و تنزیه دامان دین از هر نوع خرافه ای

3-وجوب در حد رفع نیاز نفقه در دین برای تداوم مرجعیت علمی و ولایت ظاهری در عصر غیبت

4-وجوب نفقه در دین برای پاسخ گویی به مسائل مستحدثه ی هر زمان و صیانت از مرجعیت علمی برای همگان

گردآوری:حسن زرین كلاه
طبقه بندی: دین و زندگی، تست،
[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 05:24 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین