گروه آموزشی معارف (دین و زندگی - فلسفه و منطق ) شهرستان سیب و سوران
ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ - نون سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها

130- عبارت : ( ایّها النّاسُ من اَولی النّاسِ بالمُؤمنین مِن اَنْفُسِهم ) به دنبال نزول آیه ی شریفه ی .................. که بازتاب آن ، ................ بیان شد.

1-( یا ایّها الذین امنو اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الأمر منکم ) – تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

2-(یا ایها الرّسول بلَغ ما اُنزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بَلَغْت رسالته )– تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

3-( یا ایها الذین آمنو اطیعو الله و اطیعو الرَسول و اولی الأمر منکم )- قبول ولایت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

4-(یا ایها الرّسولَ بلَغ ما اُنزل الیک من ربَک و ان لم تفعل فما بَلَغْت رسالته )- قبول ولایت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

131- نیاز جامعه ی اسلامی پس از رحلت پیامبرگرامی اسلام (ص) به ( مرجع علمی و سیاسی معتبر و قابل اطمینان ) برخاسته از کدام ضرورت بود؟

1-ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد

2-ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبراکرم (ص)

3-پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام

4-پدیدار شدن تحریف در اندیشه های اسلامی و جعل احادیث

132- عصر غیبت عصر ........ است و ......... از برترین عصر غیبت است زیرا در این دوره ........ حاصل می شود.

1-پیروی و تبعیت – انتظار فرج – فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ

2- پیروی و تبعیت – تقویت ایمان – فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ

3-شک و تردیدها – انتظار فرج – گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت

4- شک و تردیدها – تقویت ایمان – گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت

133- محور اعتقاد مکلفان به مرجع تقلید خود در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام برخورداری مراجع از ....و ملاک و معیار تعیین فقیه برای مرجعیت .......... می باشد ؟

1-دانش و تقوی – تشخیص بر مبنای قوانین دین                                     2-عدالت و فقاهت – شهرت منتهی به اطمینان

3-تقوی و شجاعت – تشخیص بر مبنای قوانین دین                                 4-عدالت و شجاعت – شهرت منتهی به اطمینان

134- دو دسته بودن مردم، به بیان امام علی علیه السلام ، که دسته ای برادر دینی حاکم و دسته ی دیگر در آفرینش . همانند او باشند، ایجاب می کند که وی :

1-رضایت و خشنودی خواص را بر عوام ترجیح ندهد تا خشم خوارص را بی اثر کند.

2-محبوب ترین چیزها در نظر خشنودی خدا باشد تا به خشنودی خلق بینجامد.

3-تکبر و خودبزرگ بینی نداشته باشد و همیشه ،قدرت خدا را که برترین قدرت است، منظور دارد.

4-نسبت به همه دوست و مهربان باشد و دل خویش را در هاله ای از مهربانی نسبت به آنان قرار دهد.

135- از توجه در این سخن امام علی علیه السلام که می فرماید : ( عَظُمَ الخالقُ فی اَنفُسهم فَصغُر ما ذونّه فی اعینهِم ) مفهوم می گردد که ............... است؟

1-فهم عظمت خالق، ارزش دهنده به خود عالی انسان

2-عدم احساس حقارت ، معلول معرفت به سرچشمه ی کرامت ها

3-معرف به سرچشمه ی کرامت ها، معلول عدم احساس حقارت ها

4-خود عالی به فهم عظمت خالق می انجامد و خوددانی موجب حقارت ها

 

 

136- پیام کدام آیه (( ناآگاهی انسان )) به هنگام گام نهادن به صحنه ی پرهیاهوی زندگی است؟

1-((ولاتَقفَ ما لیس لک به علم ))

2-(( لئلا یکون للنّاس علی الله حجَهُ بعد الرُسل ))

3-(( و الله اخرجکم من بطون اُمهاتکم لاتعلمون شیئاً ))

4-((  اِنَ السّمع و البصرْ و الفواد کلُ اولئک کان عنه مسؤولاً))

137- (( پاسخ گویی به نیازهای جدید که سابقه ی قبلی در جامعه ی اسلامی نداشته است)) و قاعده ی (( لا ضرر و لاضرار فی الاسلام )) به ترتیب بیانگر کدام یک از راه های پاسخگویی به نیازهای زمانه است ؟

1-وجود قوانین تنظیم کننده – اختیارات حاکم و نظام اسلامی

2-اختیارات حاکم و نظام اسلامی – وجود قوانین تنظیم کننده 

3-تقدم روح  و معنا بر ظاهر – توجه به نیازهای ثابت و پایدار انسانی

4-توجه به نیازهای ثابت و پایدار  انسانی – تقدم روح و معنا بر ظاهر

138- قران کریم ، اخراج از ظلمت به سوی نور را نصیب افرادی قرار می دهد که ............. و ................ باشند.

1-فرمان الهی را بپذیرند – به خداوند ایمان آورده

2-فرمان الهی را بپذیرند – نفقه در دین داشته

3-خداوند سرپرست آنان باشد – به خداوند ایمان آورده

4- خداوند سرپرست آنان باشد- نفقه در دین داشته

139- با تدبر در آیه ی شریفه ی (( انّما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهُرکم تطهیراً )) این واقعه در بردارنده پیام های مهمی می باشد، به استثناء پیام ...

1-این واقعه ، عصمت حضرت علی ، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را اعلام می کند.

2-حدیث جابر در تبیین اهل بیت بیان شده است که نام و مشخصات امامان دوازده گانه را معرفی کرده است.

3-سخن و عمل اهل بیت معیار و ملاک است و اگر درباره ی احکام یا معارف ، نظری ارائه کردند آن نظر برای ما حجیت دارد.

4-اهل بیت به معنای خاص، یعنی اهل بیت مطهر و معصوم فقط همین پنج نفر از خانواده پیامبرند شامل افراد دیگر خانواده نمی شود.

140 - با توجه به آیه ی شریفه ی (( و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین )) کدام مطلب برای همیشه از شکاکان نبوت پیامبر اسلام (ص) سلب شده است؟

1-تقوی و پرهیز از نافرمانی خداوند                              2-قدرت و توان جمع آوری گواهان

3-راست گو بودن در ادعاهایشان                                 4-قدرت و توان آوردن سوره ای مثل قرآن

141- از آیه ی شریفه ی (( ان الله لایغیر ما یقوم حتی یغیروا ما بانفسهم )) کدام پیام مفهوم نمی گردد ؟

1-قضای حتمی خداوند است که اگر به بنده ی خود نعمتی دهد، آن نعمت را از او نمی گیرد مگر آن که گناهی انجام دهد.

2-تغییر و تحول در امور مربوط به جامعه ، قوانین و سنت خاص خود را دارد که روح جمعی جامعه در آن نقشی ندارد.

3-اگر اکثریت یک ملت خواستار عدالت نباشد و با ظلم مبارزه نکند همه ی آنها گرفتار حاکمان ظالم و ستمگر خواهند شد.

4-زمین از حجت خدا خالی نمی ماند، به علت ستمگری انسان ها و زیاده رویشان در گناه ، آنان را از وجود حجت در میان آنها بی بهره می سازد.

142- غلبه ی منطق و اندیشه ی اسلامی بر دیگر اندیشه ها ، پیام  حاصل شده از کدام مورد است ؟

1-(( لیُطِهرهُ علی الدّین کلّه ))                                              2-(( و تُرید ان نَمنَ علی الّذین استضعفوا ))

3-(( اَن الأرضَ یُرنُها عبادی الصّالحون ))                                  4-هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دَین الحَق ))

143- برخورداری رهبری جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و روایات و سرسپردگی مردم در برابر دستورهای او به ترتیب ، مسأله ی ......... و ........... را تحقق می بخشد و مقام ولایت ....... امام در زمان غیبت ، استمرار دارد.

1-مقبولیت – مشروعیت – معنوی                                          2-مقبولیت – مشروعیت – ظاهری

3-مشروعیت – مقبولیت – ظاهری                                          4- مشروعیت – مقبولیت – معنوی

144- از دقت در آیه ی شریفه ی : (( قُل اِنَ الخاسرین الّذین خسروا انفسهم و اهلیهم یومَ القیامه )) مفهوم می گردد که : خودباختگی ...

1-فراگیر خود عالی فرد می گردد.                                           2-فراگیر خوددانی و خودعالی می گردد.

3-فقط محدود به خود عالی فرد ، می شود.                                4- فقط محدود به خود عالی فرد ، نمی شود.

 

145- ویژگی های موجود در انسان که متناسب با هدف خلقت او است که ........ می باشد و در صدر ان ویژگی ها، برخورداری اس ........ است ، لزوم توجه به (( وحی)) را ......... رقم می زند.

1-تقرب به خداوند – تعقل و تفکر – عقل                      2-تقرب به خداوند – آزادی و اختیار – اختیار

3-مقام خلافت الهی در زمین – تعقل و تفکر – عقل         4-مقام خلافت الهی در زمین – آزادی و اختیار – اختیار


ادامه مطلب

طبقه بندی: دین و زندگی، تست،
[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 05:24 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]

130- عبارت : ( ایّها النّاسُ من اَولی النّاسِ بالمُؤمنین مِن اَنْفُسِهم ) به دنبال نزول آیه ی شریفه ی .................. که بازتاب آن ، ................ بیان شد.

1-( یا ایّها الذین امنو اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الأمر منکم ) – تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

2-(یا ایها الرّسول بلَغ ما اُنزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بَلَغْت رسالته )– تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

3-( یا ایها الذین آمنو اطیعو الله و اطیعو الرَسول و اولی الأمر منکم )- قبول ولایت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

4-(یا ایها الرّسولَ بلَغ ما اُنزل الیک من ربَک و ان لم تفعل فما بَلَغْت رسالته )- قبول ولایت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

131- نیاز جامعه ی اسلامی پس از رحلت پیامبرگرامی اسلام (ص) به ( مرجع علمی و سیاسی معتبر و قابل اطمینان ) برخاسته از کدام ضرورت بود؟

1-ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد

2-ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبراکرم (ص)

3-پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام

4-پدیدار شدن تحریف در اندیشه های اسلامی و جعل احادیث

132- عصر غیبت عصر ........ است و ......... از برترین عصر غیبت است زیرا در این دوره ........ حاصل می شود.

1-پیروی و تبعیت – انتظار فرج – فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ

2- پیروی و تبعیت – تقویت ایمان – فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ

3-شک و تردیدها – انتظار فرج – گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت

4- شک و تردیدها – تقویت ایمان – گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت

133- محور اعتقاد مکلفان به مرجع تقلید خود در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام برخورداری مراجع از ....و ملاک و معیار تعیین فقیه برای مرجعیت .......... می باشد ؟

1-دانش و تقوی – تشخیص بر مبنای قوانین دین                                     2-عدالت و فقاهت – شهرت منتهی به اطمینان

3-تقوی و شجاعت – تشخیص بر مبنای قوانین دین                                 4-عدالت و شجاعت – شهرت منتهی به اطمینان

134- دو دسته بودن مردم، به بیان امام علی علیه السلام ، که دسته ای برادر دینی حاکم و دسته ی دیگر در آفرینش . همانند او باشند، ایجاب می کند که وی :

1-رضایت و خشنودی خواص را بر عوام ترجیح ندهد تا خشم خوارص را بی اثر کند.

2-محبوب ترین چیزها در نظر خشنودی خدا باشد تا به خشنودی خلق بینجامد.

3-تکبر و خودبزرگ بینی نداشته باشد و همیشه ،قدرت خدا را که برترین قدرت است، منظور دارد.

4-نسبت به همه دوست و مهربان باشد و دل خویش را در هاله ای از مهربانی نسبت به آنان قرار دهد.

135- از توجه در این سخن امام علی علیه السلام که می فرماید : ( عَظُمَ الخالقُ فی اَنفُسهم فَصغُر ما ذونّه فی اعینهِم ) مفهوم می گردد که ............... است؟

1-فهم عظمت خالق، ارزش دهنده به خود عالی انسان

2-عدم احساس حقارت ، معلول معرفت به سرچشمه ی کرامت ها

3-معرف به سرچشمه ی کرامت ها، معلول عدم احساس حقارت ها

4-خود عالی به فهم عظمت خالق می انجامد و خوددانی موجب حقارت ها

 

 

136- پیام کدام آیه (( ناآگاهی انسان )) به هنگام گام نهادن به صحنه ی پرهیاهوی زندگی است؟

1-((ولاتَقفَ ما لیس لک به علم ))

2-(( لئلا یکون للنّاس علی الله حجَهُ بعد الرُسل ))

3-(( و الله اخرجکم من بطون اُمهاتکم لاتعلمون شیئاً ))

4-((  اِنَ السّمع و البصرْ و الفواد کلُ اولئک کان عنه مسؤولاً))

137- (( پاسخ گویی به نیازهای جدید که سابقه ی قبلی در جامعه ی اسلامی نداشته است)) و قاعده ی (( لا ضرر و لاضرار فی الاسلام )) به ترتیب بیانگر کدام یک از راه های پاسخگویی به نیازهای زمانه است ؟

1-وجود قوانین تنظیم کننده – اختیارات حاکم و نظام اسلامی

2-اختیارات حاکم و نظام اسلامی – وجود قوانین تنظیم کننده 

3-تقدم روح  و معنا بر ظاهر – توجه به نیازهای ثابت و پایدار انسانی

4-توجه به نیازهای ثابت و پایدار  انسانی – تقدم روح و معنا بر ظاهر

138- قران کریم ، اخراج از ظلمت به سوی نور را نصیب افرادی قرار می دهد که ............. و ................ باشند.

1-فرمان الهی را بپذیرند – به خداوند ایمان آورده

2-فرمان الهی را بپذیرند – نفقه در دین داشته

3-خداوند سرپرست آنان باشد – به خداوند ایمان آورده

4- خداوند سرپرست آنان باشد- نفقه در دین داشته

139- با تدبر در آیه ی شریفه ی (( انّما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهُرکم تطهیراً )) این واقعه در بردارنده پیام های مهمی می باشد، به استثناء پیام ...

1-این واقعه ، عصمت حضرت علی ، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را اعلام می کند.

2-حدیث جابر در تبیین اهل بیت بیان شده است که نام و مشخصات امامان دوازده گانه را معرفی کرده است.

3-سخن و عمل اهل بیت معیار و ملاک است و اگر درباره ی احکام یا معارف ، نظری ارائه کردند آن نظر برای ما حجیت دارد.

4-اهل بیت به معنای خاص، یعنی اهل بیت مطهر و معصوم فقط همین پنج نفر از خانواده پیامبرند شامل افراد دیگر خانواده نمی شود.

140 - با توجه به آیه ی شریفه ی (( و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین )) کدام مطلب برای همیشه از شکاکان نبوت پیامبر اسلام (ص) سلب شده است؟

1-تقوی و پرهیز از نافرمانی خداوند                              2-قدرت و توان جمع آوری گواهان

3-راست گو بودن در ادعاهایشان                                 4-قدرت و توان آوردن سوره ای مثل قرآن

141- از آیه ی شریفه ی (( ان الله لایغیر ما یقوم حتی یغیروا ما بانفسهم )) کدام پیام مفهوم نمی گردد ؟

1-قضای حتمی خداوند است که اگر به بنده ی خود نعمتی دهد، آن نعمت را از او نمی گیرد مگر آن که گناهی انجام دهد.

2-تغییر و تحول در امور مربوط به جامعه ، قوانین و سنت خاص خود را دارد که روح جمعی جامعه در آن نقشی ندارد.

3-اگر اکثریت یک ملت خواستار عدالت نباشد و با ظلم مبارزه نکند همه ی آنها گرفتار حاکمان ظالم و ستمگر خواهند شد.

4-زمین از حجت خدا خالی نمی ماند، به علت ستمگری انسان ها و زیاده رویشان در گناه ، آنان را از وجود حجت در میان آنها بی بهره می سازد.

142- غلبه ی منطق و اندیشه ی اسلامی بر دیگر اندیشه ها ، پیام  حاصل شده از کدام مورد است ؟

1-(( لیُطِهرهُ علی الدّین کلّه ))                                              2-(( و تُرید ان نَمنَ علی الّذین استضعفوا ))

3-(( اَن الأرضَ یُرنُها عبادی الصّالحون ))                                  4-هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دَین الحَق ))

143- برخورداری رهبری جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و روایات و سرسپردگی مردم در برابر دستورهای او به ترتیب ، مسأله ی ......... و ........... را تحقق می بخشد و مقام ولایت ....... امام در زمان غیبت ، استمرار دارد.

1-مقبولیت – مشروعیت – معنوی                                          2-مقبولیت – مشروعیت – ظاهری

3-مشروعیت – مقبولیت – ظاهری                                          4- مشروعیت – مقبولیت – معنوی

144- از دقت در آیه ی شریفه ی : (( قُل اِنَ الخاسرین الّذین خسروا انفسهم و اهلیهم یومَ القیامه )) مفهوم می گردد که : خودباختگی ...

1-فراگیر خود عالی فرد می گردد.                                           2-فراگیر خوددانی و خودعالی می گردد.

3-فقط محدود به خود عالی فرد ، می شود.                                4- فقط محدود به خود عالی فرد ، نمی شود.

 

145- ویژگی های موجود در انسان که متناسب با هدف خلقت او است که ........ می باشد و در صدر ان ویژگی ها، برخورداری اس ........ است ، لزوم توجه به (( وحی)) را ......... رقم می زند.

1-تقرب به خداوند – تعقل و تفکر – عقل                      2-تقرب به خداوند – آزادی و اختیار – اختیار

3-مقام خلافت الهی در زمین – تعقل و تفکر – عقل         4-مقام خلافت الهی در زمین – آزادی و اختیار – اختیار


ادامه مطلب

طبقه بندی: دین و زندگی، تست،
[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 05:19 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]

110- با توجه به آیه ی شریفه ی: ( وَ ما أرسْلنا مِن رُسولٍ الاّ بِلِسان قُومِهِ لِیُبین لَهُم) علت آدن پیامبران متعدد چیست و منشاء اختلاف و چند دینی کدام است؟

1) استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن- دسته ای از رهبران دینی بودند که در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند.

2) استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن- سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

3) پائین بودن سطح درک انسان های اولیه- سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

4) پائین بودن سطح درک انسان های اولیه- دسته ای از رهبران دینی بودندکه در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند.

111- با توجه به حدیث حضرت علی (ع) که فرمودند: « رسول خدا بابی از علم را به روی من گشود که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد» بیانگر ... می باشد مطابق با این امر، وجود پیامبر (ص) .....

1) مرجعیت علمی- واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی و معنوی به انسان ها است.

2) ولایت معنوی- واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی و معنوی به انسان ها است.

3) ولایت معنوی- اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم عمیق آیات الهی است.

4) مرجعیت علمی- اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم عمیق آیات الهی است.

112- پیام آیه ی شریفه ی: ( الله اعلم حیث یجعل رسالته) پاسخی است به کسانی که:

1)  درخواست انبیاء و دعوت رسولان را به دلیل فردی از جنس خود بودن، نمی پذیرفتند.

2) خود را در جایگاهی غیر از آنچه بودند، معرّفی می کردند و بر رسولان ، فخر فروشی می کردند.

3) می گفتند، هرگز به رسولان ایمان نمی آوریم، مگر اینکه همانند آنچه به آن ها داده شده، به ما هم بدهند.

4) بهانه گیری در عدم متابعت از رسولان را مقیّد به غذا خوردن و در میان مردم بودن رسولان مطرح می کردند.

113- با توجّه به آیه ی شریفه ی: ( و ما محمّد الاّ رسولُ قد خَلَتُ من قَبِله الرّسُلُ اَفَأن ماتَ او قُتِلَ انقَلَبْتُم علی اعقابِکم و من یَنْقّلب عَلی عَقبیه فَلَنُ یَضَرَ الله شیئاً  و سَیَجزی الشاکرین) ویژگی افراد شاکر به ان است که ....

1) خدا را ذات بی نیاز و منزه از «نقص» می دانند.

2) حیات را وسیله ی آرامش در ممات خود قرار می دهند.

3) مصون از تحوّل اعتقاد، در روی دادهای سخت می باشند.

4) محمد(ص) را پیام آور خدا و منصوب از سوی او می دانند.

114- از دقّت در این آیه ی شریفه: ( اِنْ الله لایُغَیْر ما بِقَوْم حَتّی یُغَیُروا ما باّنفسهم) مفهوم می گردد که ... است.

1) تغییر درونی جوامع تابع تغییر سنّت خدا بر آن جوامع

2) سنّت خدا بر استمرار لطف و فیض بر جوامع خواهان فیض

3) تغییر و تحوّل بر کلّ عالم حاکم است و از جمله بر درون انسان ها

4) سنت خدا بر تغییر وضع موجود جوامع تابع تغییر درونی آن جوامع

115- عمر طولانی برای انسان، موصوف به کدام وصف است و « انتظارم برخاسته از چیست؟

1) امری غیر عادی- نومیدی از حاکمیّت باطل

2) موضوعی غیر عقلی- نومیدی از حاکمیّت باطل

3) امری غیر عادی- نگاه مثبت به آینده تاریخ

4) موضوعی غیر عقلی- نگاه مثبت به آینده ی تاریخ

116- دژهای محکم اسلام و حافظان این اندیشه ی مقدّس در برابر کژ اندیشی ها، کیانند و پشتوانه ی فقیهان آگاه و با تقوا در تشکیل حکومت و مرجعیّت علمی، کدام است؟

1)  فقیهان آگاه به احکام و معارف اسلامی- کتاب و سنّت تقوای الهی

2) فقیهان آگاه به احکام و معارف اسلامی- علم و عقل و آگاهی به نیازهای زمان

3) عالمان صالح همگام با پیشرفت لحظه ای زمان- کتاب سنّت و تقوای الهی

4) عالمان صالح همگام با پیش رفت لحظه ای زمان- علم و عقل و آگاهی به نیازهای زمان

117- پیام کدام مورد، پاسخ گوئی به نیاز درونی انسان به آرامش و انس روحی با همسر را شامل است؟

1) ( و جعل بینکم مودهَ و رحمهَ إنّ فی ذلک لإیاتٍ لقوم یتَفکْرون)

2) ( و من آیاته أن خْلق لکم من أنفسِکم ازواجاً لتَسکُنوا الیها)

3) ) ( من عَمِل صالحاً من ذْکر او أنثی و هو مؤمن فلنُحیینّه حیوهً طیّبه)

4) ( و الله جعل لکم من انفسِکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنین و حَفده)

 

 

118- توانائی در وصول به زندگی عادلانه و کرامت بخش و دست یابی به راه رشد و تعالی و رسیدن به رضایت و آرامش درونی و به دست دادن تصویری روشن از آینده و مشخّص کردن والاترین هدف در ... است.

1) شناخت درست انسان

2) فعلیّت یافتن تمام استعدادها

3) کشف راه درست زندگی

4) مراقبت از فطرت پاک توحیدی

119- با توجه به آیه ی شریفه ی: ( شرع لکم من الدّین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیمو الدین و لا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ماتدعوهم الیه...) آن چه بر مشرکان سخت و سنگین و بزرگ جلوه می کند، همان ... می باشد.

1) توجه به دعوت شرک زدائی و گرایش در قبول کلمه ی « توحید»

2) برپاداشتن دین بر محور فطرت و زدودن اختلاف از جامعه ی انسانی

3) توجّه به دعوت پیامبرات اولوالعزم: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد

4) برپا داشتن دین بر محور تعقل و انجام عمل بر محور توصیه ی پیامبران الهی

120- شعر« نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش/ به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد»، بیانگر کدام مورد است؟

1) ( فأن لم تفعلوا و لن تفعلوا فَاتقوا النّار الّتی و قودها النّاس و الحجّاره)

2) (افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لَوِجدوا فیه اختلافاً کثیراً

3) ( و ان کنتم فی ریب ممّا نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداءکم)

4) ( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطُه بیمینک إذاً لارتاب المبطلون)

121- نیاز انسان به وضع قوانین جدید در پاسخ گوئی به حل روابط اجتماعی که هر لحظه بر پیچیدگی آن افزوده می شود، حاکی از آن است که:

1) لطف و فیض الهی در هدایت انسان، مستمر می باشد.

2) نیاز به امام، پس زا پیامبر (ص)، افزونتر می شود.

3) نیاز به اما، پس از پیامبر (ص)، همچنان باقی است.

4) لطف گسترده ی خدا در فیض رسانی، مشروط به قبول مردم است.

122- پیام آیه ی شریفه ی: ( قد خَلْتُ من قبلِکم سنُنُ فسیروا فِی الأرضِ فَانَظروا کَیفْ کان عاقبهُ المکذُبِین) ..... می باشد.

1) هویت بخشیدن به تاریخ و عبرت گرفتن از اجزای آن و اضالت دادن به سنّت های حاکم بر آن

2) اصالت دادن به تاریخ و توجه به تکرار آن در امت ها و قرار دادن انسان در جهت اراده ی خود

3) امر به مطالعه و تحقیق در تاریخ گذشتگان به منظور صیانت خویش از گرفتار آمدن به فرجام ناخوشایند آنان

4) دستور به سیر و مطالعه در آثار باستانی برجا مانده از امت ها و رعایت دقت نظر در فرجام تکذیب کنندگان

123)با توجه به آیه ی شریفه ی: ( قل لا اسلکم علیه اجراً اِلأ ...) پیامبر گرامی اسلام ( ص) از جانب خداوند چه چیزی را به عنوان مزد تلاش های طاقت فرسای خود از مردم طلب می کند؟

1) مودّت همراه با محبت کردن  به اهل بیت

2) ایمان همراه با محبّت کردن به اهل بیت

3) ایمان همراه با اطاعت کردن از اهل بیت

4)مودت همراه با اطاعت کردن از اهل بیت

124- به بیان پیامبر گرامی اسلام (ص)، شباهت ظهور حضرت مهدی (عج) به برپائی قیامت، در ... است.

1) ظهور ناگهانی او

2) حتمی الوقوع بودن ظهور

3) حتمی الوقوع بودن قیامت

4) ظهور از پیش تعیین شده ی او

125- وجود کتاب الهی در میان مردم، به تنهائی برای تشکیل و تعالی نظام کافی نیست بلکه جامعه ی اسلامی نیازمند ... و ... و ... است.

1) ولایت ظاهری- مرجعیت علمی- حکومت اسلامی

2) ولایت ظاهری- ولایت معنوی- رهبر اسلامی

3) ولایت معنوی- مرجعیت علمی- حکومت اسلامی

4) ولایت معنوی- ولایت فقیه- رهبر اسلامی

126- کرامت نفس به معنای ...است و خداوند ... را بهای انسان معرفی می کند.

1) تحقیر نکردن و کوچک نشمردن دیگرن- وجود خودش

2) تحقیر نکردن و کوچک نشمردن دیگران- بهشت رضوان

3) شناخت قدر و منزلت انسان در نزد خدا- بهشت رضوان

4) شناخت قدر و منزلت انسان در نزد خدا- وجود خودش

 

 

127- با توجه به آیه ی شریفه ی ( انّا انزلنا علیک الکتاب للنَاس بالحق فمن اهندی فلنسفه و من ضلّ فانّما یضلّ علیها و ما انت علیهم بوکیل ) وکیل و مدافع نبودن پیامبر (ص)،……….. و ……………… می باشد.

1-معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی – مختار بودن انسان

2- معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی – اتمام حجت بر انسان.

3-نتیجه ی مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضلالت – مختار بودن انسان

4- نتیجه ی مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضلالت – اتمام حجت بر انسان

128- موضع گیری سران مکه و بزرگان قریش در برابر دعوت پیامبر اسلام (ص) که مانع ورود مردم به خانه ی پیامبر و مانع استماع آیات شریفه ی قرآن می شدند، خود نشانه ای بر ….. قرآن کریم است.

1-اعجاز محتوایی و معنایی                                                   2-اعجاز لفظی و ظاهری

3-تأثیرناپذیری و عدم تبعیت                                                             4-انسجام درونی در عین نزول تدریجی

129- پیام آیه ی شریفه ی ( آگاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند) رهایی از هراس و اندوه برای کسانی است که :

1-با تسلیم در برابر مرجعیت علمی، مقدمات جذب ولایت الهی را فراهم نمودند.

2-مشمول ولایت معنوی خداوند و واسطه ی فیض و رحمت او شدند.

3-مشمول ولایت ظاهری خداوند و واسطه ی فیض و رحمت او شدند.

4-ولایت خداوند متعال را بر وجود خود پذیرفته اند و تحت تربیت او به هدایت رسیدند.

 


طبقه بندی: دین و زندگی، تست،
[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 05:17 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 04:48 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
[ دوشنبه 30 خرداد 1390 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ موسی سپاهی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت استفاده دبیران محترم درس دین و زندگی و‎ ‎فلسفه و منطق و دانش آموزان عزیز مقطع متوسطه و كنكوری ها طراحی شده است.امید است مورد استفاده مطلوب واقع گردد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

تعبیر خواب آنلاین

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic